Toptan Perakende Mermer ve İşleri

Firmamız 20 yıllık deneyim ile mermer sektöründe hizmet vermektedir. Kesimini, yapıştırmasını ve diğer işlerini kendi imalathanemizde yapıp müşterilerimize sunmaktayız.  Aynı hizmeti granit içinde vermekteyiz. Bireysel müşterilerimiz için keşif montaj ve nakliye işleri kendi personelimizle yapılmaktadır. Başta Gebze ilçesi olmak İzmit ve İstanbul illerine hizmet vermekteyiz.

Toptan ve kurumsal müşterilerimiz için özel üretim işleri de yapılmaktadır. İş kapasitesine göre ülkemizdeki çeşitli şehirlere hizmet vermekteyiz. Bizden fiyat almadan  karar vermemenizi tavsiye ederiz.  Daha önce belirttiğimiz gibi 20 yıllık deneyim ve kurumsal kimliğimiz ile sizi müşterilerine mahcup etmeyeceğimize ve kalitenize katkı sağlayacağımıza eminiz.

Ürünlerimiz :

Mermer Basamak Uygulamaları
Mermer Mezar
Mermer Denizlik
Mermer Duvar Kaplama
Mermer Çeşitleri Renkleri
Renkli Mermer Çeşitleri
Traverten Patlatma Taşlar
Dekor Uygulamaları
Mermer Zemin Döşeme

 

 

 

Karo Seramik

Karo Seramik

Karo Seramik, seramik malzemeden çeşitli ebatlarda levhalar halinde üretilen, zemin ve duvar kaplama malzemesidir. Karo, “uzunluğu ve genişliği kalınlığından açıkça fazla olan düz yüzeyli parça” şeklinde tanımlanır. Karolar yüzey ölçümü 90 cm2’den az mozaiklerden kenarı 1 metre uzunluğundaki karolara kadar çeşitli ebatlarda üretilir. Karo kalınlıkları küçük duvar kaplama karoları için 5 mm’den, büyük karolar için 20-25 mm’e kadar değişir.

Seramik terimi karoyu oluşturan malzemeyi tanımlar. Seramik; kil, kum ve diğer doğal malzemelerin karışımlarından doğmuştur. Uygun işlemden geçtikten sonra bu karışımlar istenen şekilde kalıplanır ve yüksek derecelerde (karo çeşidine göre 1000°C’den 1250°C’ye kadar) fırınlanır. Kullanıcılar için pek çok seramik ürünü bulunur: Mutfak eşyaları (tabak, bardak gibi), banyo elemanları (lavabolar, bideler gibi), tuğla tipi malzemeler (tuğla, çatı kiremitleri, zemin kaplamaları gibi). Karo Seramik en eski insan ürünlerinden biridir; eski medeniyetlerin tanıkları olan pişmiş topraktan yapılan heykel ve vazolar gibi. Ancak aynı zamanda en çağdaş ve yenilikçi malzemelerden biridir; giderek daha sıklıkla özel seramik malzemelerin elektronik, mekanik, nukleer ve kimyasal endüstrilerde kullanıldığı görülüyor.

Seramik malzemenin üretim şekline göre belirlenen genel özellikleri ve buna bağlı olarak karoların özellikleri yapısına ve bileşimine göre izlenebilir.
• Sertlik ve dayanıklılık
• Katılık
• Kırılganllık
• Eylemsizlik

Fırınlanma sırasında karoda oluşan tepkime ve değişmelerin sonucu oluşan sertlik, karo seramikleri diğer malzeme ailelerinden ayıran bir özelliğidir. Bu tepkimeler kısmen cam benzeri kompakt bir yapıya sahip kısaca katı bir malzemenin oluşmasını sağlar. Bu yapıyı oluşturan elementler içinde oluşan kimyasal bağların özel doğal yapısı ve gücü karo seramiklerin kırılmaya ve zarar görmeye karşı yüksek dayanım kazanmasını sağlar; bütün seramik malzemeler gibi karolar da şekil değiştirmez veya bükülmezler, kırılmalarına yetecek kadar ağır yüklerde bile katıdırlar. Bükülmeden kırılma noktasına ulaşan (plastik deformasyon yaşayan) bir malzeme “kırılgan” olarak tanımlanırken tam tersi sekilde davranan bir malzeme “esnek” olarak adlandırılır. Kırılganlığın bir kusur olmadığının altı çizilmelidir. Kırılganlık bütün seramik malzemelerin karakteristiği olan orta derecede şok dayanıklılığıyla ilgilidir; bir tabağın düştüğünde kırıldığı gibi örneğin düşen ağır bir objenin etkisiyle darbe alan bir karo da kırılabilir. Karo seramik döşenmiş bir zemin vinil bir zeminin olduğu biçimde dirençli değildir.

Seramiğin yüksek derecede fırınlanması sırasında oluşan kararlı bileşikler diğer maddelerle veya çevresiyle etkileşime girme eğiliminde değildir veya çok az eğilimlidir. Dolayısıyla karo seramikler eylemsizdir. Seramik malzemeler çözünmeye veya değişmeye uğramaz, sadece suyla temasta değil çoğu kimyasal malzemeyle (sadece hidroflorik asit camı, dolayısıyla seramiği çözebilir). Bu eylemsizlik sadece oda sıcaklığında değil yüksek sıcaklıklarda da oluşur; şiddetli bir yangının alevleri dahi 900°C’den yüksek sıcaklıklarda fırınlama işlemiyle üretilen bir malzeme olan karo seramiğin yapısını değiştiremez. Karo seramik yer ve duvar kaplama malzemesidir. Sertliği ve mekanik direnci nispeten ağır yüklere karşı koyma kapasitesi verse de sonuçta kaplama malzemesi olması karo seramiğin üzerine uygulandığı temel yapıyla sıkı şekilde ilişkili değerlendirilmesini gerektirir. Taşıyıcı işlevi olan temel strüktür olmalıdır, üzerine uygulanan karolar değil. Seramik kaplı bir zemin düşünüldüğünde karolar zemin üzerine düzgün bir şekilde uygulanırsa ağır yükler (üzerinde yürüyen insanların, mobilyaların, hatta araçların ağırlığı) altında kırılmayacaktır. Dayanıklı bir karo kaplı yüzey elde etmek için karo uygulamasının doğru şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi büyük önem taşır.

Karo Seramik fiyatları

Karo ve seramik fiyatları ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Karo Seramik İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0533 713 4120

Yapı Taşları

Yapı Taşları

Yapı taşları binalarda genellikle dekorasyon içi kullanılan doğal taşlardır. Ülkemizde birçok taş kullanılmakla birlikte üretilmektedir.

Yapı Taşlarının Şekillerine Göre İsimlendirilmesi

1-) Moloz Taş: Hiç düzeltilmeden ve işlenmeden kullanılan taşlar bu sınıfa girer.

2-) Kaba Yonu Taş:Bir yüzeyleri murç ve madırga ile düzeltilir. Düzeltilen yüzeylerin pürüzleri 1cm yi geçmemelidir. Dekoratif amaçlı kullanılan taşlarda kenar düzeltilip orta kısım kabarık bırakılabilir. Düzeltilen yüzeyler dikdörtgen olabileceği gibi altıgen şeklinde de yapılabilir.

3-) İnce Yonu Taş: bu taşların 1-3 yüzeyleri kalem, tarak vb ile gönyede olarak işlenir. Düzeltilmiş yüzeyde pürüz 2-3 mm yi geçmemelidir.

4-) Kesme Taş: Altı yüzeyi muntazam olarak kesilmiş ve düzeltilmiş, kalınlıkları 8-10 cm olan taşlardır.

Yapı Taşlarının Genel Kullanım Yerleri:

1-)Kemer, pencere kornişi, duvar harpuştası => Özel işlemeli
2-) Zemin, duvar ve çatı kaplamaları => İnce plaka halinde, cilalanarak kullanılır.
3-) Duvarcılıkta => Moloz taş
4-) Temel beslemesinde => Blokaj taş
5-) Demir yolarında => Balast
6-) Beton ve bitümlü yol inşaatında => Kırma taş
7-) Filler => Taş unu

Taş Deneyleri

– Birim ağırlık- Özgül ağırlık
– Porozite – Kompozite
– Su emme
– Dona dayanım
– Mukavemet (basınç dayanımı)
– Eğilme mukavemeti
– Aşınma
– Çarpma (sademe)
– Kesme mukavemeti

TAŞLARIN ELDE EDİLMESİ

1-)Toplama Taşlar:Erozyona uğramış taşlardır.Rüzgar ve sular etkisi ile yüzeyleri köşesiz ve kaygan taşlardır.İnşaat malzemesi olarak kullanımı zordur.Yüzeylerinin kaygan olması harca yapışmasını zorlaştırır.Bahçe duvarı,blokaj dolgu gibi yerlerde kullanılır.

2-)Ocak Taşları:Yer altında kalmış kaya damarlarının açılarak taş ocağı haline getirilmesi ile elde edilen taşlardır.Hemen yanında taş işleme atölyesi  vardır.Taş ocakları yönetmeliği  ilk olarak 1865 ‘te başlamıştır.

*Ayırma Yöntemi:Doğrudan doğruya küçük el aletleriyle ana kayadan küçük parçalara ayrılmasıdır.

*Kamalama Yöntemi:Matkapla delerek ana kayadan ayırma işlemidir.
*Parçalama Yöntemi:Matkapla delerek dinamit yerleştirilir.Patlama ile kaya parçalanır.Parçalanan taşlar taş ocaklarında işlenir.Ocaktan çıkarılan taşın yapısı CaOH havanın CO2 alarak havaya su verir.Böylece nemini kaybeden taş sertleşir. CaOH’in işlenmesi kolay olup CaCO3 sertleştiği için işlenmesi zordur.

Taşların Özellikleri

Kargir yapılarda kullanılan taşlar homojen, sert, damarsız, yoğun hava etkilerine, dona dayanıklı, ocak nemini kaybetmiş, darbelere dayanıklı ve harca iyi yapışacak nitelikli olmalıdır.

özgül ağırlıkları =2,5gr/cm3 , su emmeleri %1,8 den küçük olmalıdır.

Kalker türünde taşlar fazla ateş altında olan yerlerde kullanılmazlar. Su emmeleri %1,8 den büyükse dona dayanıksızdır.Harcı kurutur ve harcın suyunu emer.

Yontma işlerde kullanılacak taşlar ince taneli  kolay işlenebilir olmalıdır.

Kalker traverten  350kg/cm2 min.  basınç mukavemetine sahiptir. Darbe dayanımı 6kg/cm2 den küçük olmamalıdır.Çekme mukavemeti min.30-60 kg/cm2 olmalıdır.

Taş duvarın kalınlığı ;taşın niteliği, harcın niteliği, işleme şekline ve taş duvarın yüksekliğine bağlı olarak taşın yük taşıma ortamı düşünülmektedir.

Granit;1200kg/cm2 ye kadar basınç mukavemetine dayanabilir.

DOĞAL TAŞLARIN ÜRETİMİ

Doğal taşların işlenmesinde ilk olarak taşın ocaktan blok olarak çıkma işlemi yapılır.Blok taş ocaktan alınmadan önce yüzeyindeki örtü tabakasının temizlenmesi gerekir.

Doğal Taş fiyatları

Doğal Taş fiyatları ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Doğal Taş İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

 

Doğal Taşlar

Doğal Taşlar

Doğal taşlar, doğadan çıktıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. Tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılarda ve anıtlarda güzelliği ve dayanıklılığı sebebiyle kullanılmıştır. Zamanla kullanımı artan doğal taşlar günümüzde özellikle inşaat, kaplama, döşeme, heykelcilik, yol yapımı, porselen ve cam sanayi (kuvars), optik sanayi ve süs eşyalarının yapımında kullanılmaktadır.

Jeoloji bilimi içinde mineroloji MİNERALLERİ, petroloji ise KAYALARI inceleyen bilim dalıdır. Yeryüzü kaya kitlelerinden oluşmaktadır. Mineraller ise kaya kitleleri içinde bulunan, kararlı, özellikleri değişmeyen inorganik kimyasal elementler veya kompleks bileşiklerdir.

Kaya ve minerallerin tanımlanması en iyi şekilde fiziksel özelliklerine göre yapılır.Bu özelliklerden bazıları; Sertlik, Özgül ağırlık, Kristal yapısı, Dilimlere ayrılabilme, magnetik, elektriksel ve ısı iletkenliği sayılabilir. Ayrıca kimyasal ve optik özellikleri de dikkate alınabilir. Çoğu mineraller kristal yapıya sahip olup  7 değişik kristal yapı şekillerinde bulunurlar.

Taşlar (kayaçlar) bir veya birkaç mineralin bir araya gelmesiyle oluşan mineral topluluklarıdır. Bir kayaç tek bir mineralden oluşacağı gibi (ör: kireçtaşı bir kayaçtır ve sadece kalsit mineralinden oluşmuştur), bir kaç mineralin bir araya gelmesiyle de oluşabilir. (ör: granit bir kayaçtır ve kuvars, feldspat, mika, opak gibi minerallerden meydana gelmiştir). Buna göre mineraller metalik  ve metalik olmayan mineraller olarak 2 ye ayrılabilir. Metalik mineraller bakır, kurşun, altın, gümüş, demir, aliminyum vb., Metalik olmayan mineraller ise kükürt, grafit, kalsit, alçıtaşı, barit, kuvartz gibi. Kayaçlar stabil olmayıp çoğu zaman kil, kum, çakıl ve toprak haline dönüşürler.

Taş ocaklarından, homojen atmosfer etkilerine dayanıklı teknolojık  özellikleri bakımından yapı işlerinde kullanmaya elverişli taşlara “doğal yapı taşları” denilmektedir.  Doğal yapı taşlarının kullanım yerleri genellikle temellerde, duvarlarda, kemer ve pencere kornişlerinde, zemin, duvar ve çatı kaplamalarında, agrega yapımında ve taş yünü elde etmede kullanılır.

Doğal Taşların Sınıflandırılması

PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR (Mağmatik):

Kökeni mağma olan kayaçlardır.Yerin derinliklerinde akkor (erimiş) haldeki mağmanın yerin içinde veya yüzeye yakın derinliklerde yada yüzeyde soğuyarak katılaşması ile oluşan kayaçtır.  Mağmatik kayaçlar yapıları, mineral içerikleri ve oluşumlarına göre sınıflandırılabilir. Hafif mineralleri fazla olanların renkleri açık, özgül ağırlıkları 2.6-2.7 olanlara ASİDİK KAYA, Demir-magnezyumu minerali bakımından zengin, koyu renkliözgül ağırlığı 3 den büyükolanlar BAZİK KAYA adını alır.

Mağmatik kayaçların yapıları, ince ve kaba kristalli olabileceği gibi amorf yapıda olanları da vardır.

Lav şeklinde yeryüzüne çıkmaya çalışan mağma yeryüzü kabuğu altında donarsa DERİNLİK kayaçları, yeryüzüne ulaşıp kristalleşirse yüzey kayaçları meydana gelir. Derinlik kayaçların en önemlileri GRANİTtir.

Granit:

Genellikle açık renkli olup %60 oranında potasyum feldspat, %30 kuvartz, mika minerallerinden oluşur. Granit sert ve dayanıklıdır. Yoğunlukları 2600~2800 kg/m3 arasındadır. Basınç dayanımları 1600~2400 kg/cm2tür.Kolay yarılabildiğinden merdiven basamağı, moloz taşı, kaba yonu taşı, döşeme kaplamaları kaldırım ve bordür taşı ve mıcır imalinde kullanılır. İyi cila tutar.

Diorit:

Gri, koyu yeşil ve beyaz renklerde bulunan granit grubu bir taşdır. Bünyesinde garnitten başka minerallerde vardır.

Gabro:

Rengi koyu gridir.Mavimsi ve yeşilimsi renkte olabilir..Mineralojik birleşiminde her ne kadar kuvars yoksa da bazı durumlarda bulunabilir.İşlenebilir,cila tutar.

Porfirler:

Genellikle kırmızı ve yeşil renkli olurlar. Kaldırım taşı ve  mıcır olarak kullanılırlar. Bunlarda kendi aralarında sınıflara ayrılır.

· Andezit:

Porfirlerin yeni zamanda oluşmuş cinsleridir.Volkanik dağlarda bulunur. İyi bir yapı taşıdır. Kesme taş halinde kullanılır. Çok az kuvars içerir. Minarolojik bakımdan andozit riyolit-bazalt arasıda yer alır.

· Bazalt:

Renkleri koyu gri ve siyahtır. Çok sert ve ağır taşdır. Temellerde, yol, köprü ve rıhtım gibi yerlerde kullanılır.

· Lavlar :

Mağmanın yeryüzüne çıktıktan sonra sertleşmesi sonucu oluşan lavlar, sert olup püskürme sonrası kütlelerin soğuması ile volkanik curüflar meydana gelir. Çok gözenekli olanlara volkanik tüf adı verilir. Bazalt lavları sert olduğundan yapı taşı olarak kullanılır. Çimentoda kullanılan TRASS volkanik tüftür.

2-)TORTUL KAYAÇLAR

( Sedimanter): Mevcut taşların zamanla dış tesirlerle ufalanmaları, sonradan birbiri ile karışarak tabii bir bağlayıcı ile yeniden sertleşmesi sonucu oluşan kayaçlardır. Bu tip kayaçlar sedimantasyon (çökelme )olayı sonucu meydana gelmişlerdir. Mineral ve taş parçalarının değişik yollarla taşınarak bir yerde çökelmesi ile oluşur. Konsolite olmamış kum veya çamur sediment, konsolide olmuşları sedimamter kaya adını alır. Sedimanter kayaçlar tabakalar halinde oluşur ve içlerinde organik maddeler, fosiller bulunabilir.

Kalker:

Kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşur. İçinde yer alan maden oksitlerin etkisi ile değişik renkte görünür. Geçirdiği oluşum sırasında yapısında çatlak ve kırıklar oluşur. Bu kırıklara başka maden oksitler dolunca ilginç desenler görülür. Sertlik derecesi 3 olup kolay kesilip işlenir. Saf kalkerin özgül ağırlığı 2700kg/m3 tür. Çok iyi cila tutar. Yapıda moloz taşı,yonu taşı, kaplama taşı,kırılarak mıcır taşı olarak kullanılırlar.

Treverten:

Yüksek ısılı ve kalsiyum bikarbonatlı mağma suyunun  yer yüzüne çıkışı sırasında karşılaştığı basınç ile oluşur. Oluşumu sırasında içinde bulunan bitki kök ve yapraklarının zamanla çürümesi sonucu boşluklar oluşur. Kalker tüfü grubundan olup gözenekleri büyüktür. Bu boşluklar kendi tozu ile yapılan dolgu malzemesi ile doldurulur. Genellikle dış mekanlarda kaplama işinde kullanılır.

Dolamit:

Doğadaki rengi genellikle beyaz olup Mg ve CaCO3′ den oluşmaktadır. Kalkerden daha sert bir taştır. Asitlerden zor etkilenir.

Alçı Taşı :

Suda daha fazla çözündüğü için yapının su ile temas eden yerlerinde kullanılmaz.Renkleri beyazımsı, sarımsı ve saydam olabilir.Jips adı verilen bu taş CaSO4 ve 2H2O ‘dan oluşur. Sertlik derecesi 2’ dir. Kolay işlenebilir.

Arduvaz :

Siyah ve koyu gri renkli, sık ve homojen dokulu, içerisinde prit billurları bulunur. Parlayan bir taş olup gözeneksiz olanları yapı işlerinde kullanılır. Dona ve yüksek ısıya dayanıklıdır. İznik civarında bulunur.

Killi Şist:

Sarı, yeşilimsi,gri, mavimsi ve siyah renklerde olur.Tabakalı,sert ve dayanıklıdır. Kaplama işlerinde kullanılır.

Konglomeralar:

İrili ufaklı taş parçalarının tabii bir bağlayıcı ile birleştirilmesi sonucu oluşur. Kum taşının silika, kireç veya demiroksit ile yapışması sonucu oluşur. Silika ile yapışmış olanları çok dayanıklıdır. Kaba taneli olanlara konglomera, ince taneli olanlara kumlu şeyl adı verilir. Şeyller  ince taneli olduklarından suyu zor geçirler. Çimento üretiminde kullanılabilir.

BAŞKALAŞMIŞ KAYAÇLAR (Metamorfik):

Mağmatik ve sedimanter kayaçların; sıcaklık, basınç, gerilme (stress basıncı) ve kimyasal aktivitesi olan sıvıların etkisi altında kalarak değişmeleri  sonucu oluşur. Kristalsiz bir yapıya sahip olan tortul taşlar ısı ve basınç etkisiyle kristal bir yapıya dönüşürler.

Mermerler: Ufak ve iri taneli kalsit veya dolamit kristallerinden oluşan bir kayaçtır. Mermerler %95 kalsit, az miktarda silis, silikat ve demir oksit gibi minerallerden oluşur. Mohs sisteminde kalsitin sertliği 3.0 , dolamit’in sertliği 3.5-4.0 arasındadır. Buna göre mermer orta sertliktedir. Binaların iç kısımlarında, merdiven basamaklarında , döşeme kaplamalarında, banyo ve mutfak gibi ıslak mekanlarda    kullanılabilir. Bunun yanında süs eşyası ve mezar taşı yapımında kullanılır.

Gnays:

Gnayslar çekiçle vurulduğunda cm kalınlıkta levhalara yada prizmalara bölünebilirler. Ayrılma yüzeyleri boyunca orta ve iri taneli kuvars ve feldspatlardan oluşan ileri derecede değişime uğramış metamorfik kayaçtır. Tabakalı yapıya sahip olup  dondan etkilenir, kaldırım taşı veya kırmataş olarak kullanılır.

Doğal Taş fiyatları

Doğal Taş Yalıtımı fiyatları ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Doğal Taş İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

 

 

Traverten Mermer

Mermer

Endüstriyel anlamda “mermer”; kesilip patlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir.

MERMER NEDİR?

Kesilip parlatılabilen ve ticari değeri olan her türlü kayaç, mermer olarak adlandırılmaktadır. Mermer kalker olarak anılan kireçtaşının metamorfoz geçirmesinden oluşmuş sert bir kayaçtır. Bu genel metamorfoz, oldukça derinlerde şiddetli basınç ve sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. Mermerin esasını oluşturan kalker kalsit kristallerinden oluşmaktadır. Kalsit, kalsiyumlu taşların değişmelerinden, karstik bölgelerdeki çökeltilerden meydana gelir. Mermer bu kalsit kristallerinin sıkışması sonucu meydana gelir. Basınç ve sıcaklık altında kristaller arasındaki boşluklar ortadan kalktığından, kalkere göre daha sert bir yapıya sahip.

Kaç çeşit mermer vardır?

Genellikle bilinen mermer türleri klasik mermer, traverten, oniks ve granit. Bunlardan mermer, metamorfizma ile tam kristalleşmiş taşları içine alır. Renkleri genellikle beyaz ve açık gridir. Travertenler toplu iğne başından birkaç cm’ye varan boşluklar içerdiklerinden kolaylıkla işlenebilmekte ve iyi cila kabul etmektedirler. Granit magmatik kökenli bir mermerdir.

Doğal taş ve mermer sektörü açısından Türkiye’de ve dünyadaki mevcut durum nedir?

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervine sahip. Türkiye, bu kaynaklara ek olarak gelişmekte olan sanayii ve üretimde kullandığı teknoloji ile dünyanın en önemli doğal taş üreticileri arasında yer almakta. Bu önemli rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmış durumda. Afyon, Bilecik, Balıkesir, Denizli, Muğla, Amasya, Elazığ ve Diyarbakır rezervlerin yoğunlaştığı iller.

Türkiye’nin doğal taş ve mermer üretimi son yıllarda büyük bir artış gösterdi. Özellikle son dönemde büyük firmaların yapmış oldukları yatırımlarla birlikte entegre üretim yapan tesislerin de devreye girmesiyle işlenmiş mermer üretiminde büyük artış kaydedildi. Uygulanmaya başlanan modern ocak üretim yöntemleri ve son teknikler sayesinde Türkiye, dünya doğal taş üretiminde lider yedi büyük üretici ülkeden biri konumuna geldi.

Üretimin tamamına yakın kısmı özel sektör tarafından gerçekleştirilen mermer madenciliğinde yıllık blok üretimi 3,000,000 ton civarında; işleme tesislerinin toplam plaka üretim kapasiteleri ise yaklaşık 13 milyon m2.

Dünya mermer rezervi bakımından önemli bir yeri olan Türkiye, 400’e varan renk ve doku kalitesine sahip mermer çeşitleri ile pazar şansı çok yüksek bir ülke.

Doğal taşların, yapı ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılmaya başlanması, dünya doğal taş üretiminin de artmasına neden oldu. Özellikle son on yılda görülen artış, kazanım ve işleme teknolojisindeki gelişmelere paralellik gösteriyor. Giderek daha mükemmel hale getirilen işleme teknikleri ile taş, daha kolay ve ekonomik olarak istenen şekilde işleniyor ve birçok yeni kullanım alanı buluyor.

Doğal taştan yapılan malzemelerin mimar ve dekoratörler tarafından daha fazla tercih edilmesi dünyadaki tüketici sayısının da artmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra piyasa fiyatlarının önemli ölçüde düşmesi, ekolojik ve estetik görünümlü malzemelere olan ilginin artması tüketimin artmasına yardımcı olan faktörler. Uzmanlar gelecek yıllarda bu gelişimin süreceği tahmininde bulunuyorlar. Günümüzde yedi önemli doğal taş üreticisi ülke, dünya üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiriyor

Türkiye’nin mermer potansiyeli nedir ?

Türkiye’de çeşitli renk ve desenlerde olmak üzere mermer olarak değerlendirilebilecek niteliklerde kristalin kalker (mermer), kalker, traverten, traverten oluşumlu kalker (oniks mermeri), konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlar (granit, syenit, diyabaz, diyorit, serpentin vs.) bulunmakta. Bunlar, genellikle dünya pazarlarında üstün kaliteleriyle beğeni kazanabilecek mermer tiplerini oluşturuyorlar. Mermer açısından bu zenginlik Türkiye’nin jeolojik yapısında yer alan eski kristalin masiflerin varlığı ile açıklanabilir. Bugün bilinen ve işletilen başlıca mermer sahaları Batı Anadolu Bölgesinde geniş alanlar kaplayan ve esas litolojik birliğini kristalin metamorfik şistler, gnayslar, ve mermerleri oluşturan Menderes Kristalin Masifinde İzmir, Tire, Torbalı, Selçuk civarındaki mermer sahaları, Afyon, İncehisar, Eskişehir, Uşak mermer sahaları, Muğla ilinde Milas,Yatağan, Kavaklıdere çevresindeki mermer sahalarıdır.

TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Mermer İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

Granit Tezgah

Granit Mutfak Tezgahı

Granit sert, kristal minerallerden oluşan ve görünüşü itibari ile iri taneli olan doğal bir taş ayrıca dünya yüzeyinin alt kısmında değişime uğrayıp soğuması ile magma tabakası olarak ortaya çıkmaktadır.

Mermer Granit Farkı

Mermer granite göre daha yumuşaktır çünkü farklı oluşum evrelerine sahiptirler, granit oluşum evresini geç tamamladığı için daha sert ve geçirgenliği daha azdır mermer ise daha yumuşak olmasından dolayı leke tutar ve çizilir.

Mutfak tezgahı cimstone mutfak modelleri mutfak banyo granit mutfak tezgahlari mermer fiyatları granit mutfak tezgahı çimstone mutfak tezgahı mutfak tezgah fiyatları granit tezgah granit tezgah fiyatları mutfak dolabı fiyatları mutfak dolapları mutfak tezgah tezgah fiyatları mermerit mutfak tezgahı mutfak tezgahı fiyatları çimstone fiyatları granit mutfak fiyatları mutfak mermeri fiyatları mutfak tezgahları fiyatları mutfak mermeri çimstone fiyat çimstone tezgah fiyatları mermer tezgah mermerit tezgah fiyatları mermer mutfak tezgahı granit tezgah fiyat

Granit Tezgah fiyatları

Fiyatlar kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Granit ve mermer İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

Fayans Kalebodur

Fayans Kalebodur

Bina toplantı odaları, bodrum katı, bina giriş ve çıkışları gibi ıslak zeminlere yapılan fayans, kalebodur ve seramik uygulamaları, uygulanan zeminde hijyen ve estetiği bir arada sağlamaktadır. Uygulanacak zeminin alanına göre farklı büyüklüklerde seçilebilecek fayans ve seramik çeşitleri kaplandığı alanda kir tutmayan ve kolay temizlenebilir özelliğiyle bina içi temizlik işlerinizin daha kısa sürede bitmesini sağlarken şık bir görünüm yakalanmasına yardımcı olacaktır.

Fayans ve seramik daha çok suyun kullanıldığı alanlarda şık bir görüntü sağlar. Fayans ve seramik banyolarımızın ve mutfaklarımızın vazgeçilmez parçalarından biridir. Her geçen gün yeni modeller çıkmaktadır. Evinize yada işyerinize en uygun seramik seçiminde yardımcı oluyoruz. Eski model fayans çeşitlerini bir kenara bırakın aynı fiyatlarla alabileceğiniz bir çok modeller bulunmaktadır. Tabi fayans seçimiyle iş bitmiyor en güzel en kaliteli fayansıda alsanız katalogda baktığınız gibi duvarda durmuyor. İyi bir usta seçimi ile hayal ettiğiniz banyo ve mutfaklara sahip olabilirsiniz.

Fayans Kalebodur fiyatları

Fiyatlar kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Fayans Kalebodur İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

Cam Tuğla Duvar

Cam Tuğla Duvar

Hammaddesi soda, kireç ve silisten oluşan camdan yapılmış içi boş bloklardan oluşan inşaat malzemesidir. Genellikle merdivenler, banyolar, açık yüzme havuzlarında ve bunun gibi görsel veya gizlilik gerektiren diğer alanlarda ışığın içeri girerek doğal aydınlatma yapılması aynı zamanda da içerinin görünmemesi istenen yerlede uygulanır. 1900`lü yılların başında endüstrel alanda doğal aydınlatmayı geliştirmek için kullanılmaya başlamıştır.

Tabana 1 mm et kalınlığında ve 4.5 cm genişliğinde korozyona karşı daldırma sistemiyle galvanizle kaplanmış panel ankraj sisteminin yerleştirilir, cam tuğla örülen alanın üst ve her iki yanına genleşme için genleşme şeridi konur ve 20x20x10 cm ebadındaki cam tuğlaların örülürken derzlerinin standart olması için aralarına spacer derz sabitleyici kullanılır. Cam tuğlaların basınca karşı direncini sağlamak için yatayda ve düşeyde her iki sırada bir 40×10 daldırma sistemiyle galvanize edilmiş lama konur, bu lamaların her iki yandaki mesnete ankre edilir, cam tuğla aralarının özel yapıştırıcı malzeme ile doldurulur. Tuğla örülmesi bittikten sonra üst kenarlarının alüminyum profillerle çerçevelenir ve yüzeylerin temizlenir.

· Geleneksel uygulamalarda cam tuğla derzlerinde çimento+kum harcı kullanılır.
· Cam tuğla duvar yatay yüklerin karşılanması amacıyla, yeterli dayanıma sahip karşılıklı en az iki mesnede düşey ve yatay, kayma ve genleşme derzleri yardımıyla bitiştirilerek tutturulmalıdır.

 

Yüksekliği veya uzunluğu 6,00 m’yi veya alanı 15 m2’yi aşan cam tuğla duvarlar taşıyıcı eleman ve/veya genleşme ve kayma derzleri ile sınırlandırılmalıdır.Duvar bütününün en görülen tasarım yüklerine karşı dayanıklılığı ayrıca irdelenmelidir.

Cam tuğla duvar ve örme fiyatları

Cam duvar fiyatları ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Cam tuğla duvar İşleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Mermer ve Granit İşleri

Mermer İşleri

Mermer asırlardan bu yana insanlığın en değer verdiği doğal bileşimlerden bir tanesidir. İbadethanelerden mezar taşlarına, saraylardan süs eşyalarına tarih boyunca hep iç içe yaşadığımız mermer günümüzde de modern insanın ihtiyaçlarına karşılık vermek için sıkça başvurulan bir yapı maddesi. Her şeyde olduğu gibi mermerde de kalite ve dayanıklılık, mermer türlerine göre çeşitlilik gösteriyor. 1984 yılından bu yana mermercilik sektöründe kaliteyi ilke edinerek ticari hayatına devam eden Balaman Dekorasyon, en kaliteli mermer türlerini üst düzey işçilik ve en uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Balaman Dekorasyon olarak Supren, Bilecik Beji, Marmara Beyazı, Kaplan Postu, Elazığ Vişne, Ege Kahve ve Bursa Beji gibi en kaliteli mermer cinslerini tecrübe ve estetikle birleştirerek yapılarınız ve yaşam alanlarınızın kalitesini arttırmak için çalışıyoruz.

Granit İşleri

Oluşumu ile alakalı çeşitli bilimsel teoriler farklı şeyler söylese de granit hakkında bildiğimiz en kesin gerçekler çok dayanıklı ve kolay işleniyor olması. Bu da granitin çok eski dönemlerden itibaren insanlığın ilgisini çekmesini sağlamış. Yağmur, darbe gibi dış etkenlere karşı son derece dayanıklı olan granit üzerine atılan cilayı muhafaza etmede de oldukça yetenkli. Carmen Red, Caramello, Cafe Brazil, Labrador GT, Blue Pearl, Baltic Brown, Bolmoral Red, Nero Africa, Azul Platino, Bianco Marfin, Crystal Rose, Eagle Red, Amapa, Green Butterfly, Rosa Minho, African Red, Verde Guatemala, Rosa Marina, Santiago Red, Rosavel, Crema Perla, Rosa Porrinno, Coral Mist, Cafe Bahia, Nero Zimbabve, Emerald Pearl, Opriental Yellow, Rosa Beta, Cafe Imperial, Cafe Bonito ve Coral Mist gibi farklı renk ve desenlerde çok fazla çeşidinin olması da graniti mimaride cazip hale getiren nedenlerin başında geliyor.

Mermer ve Granit fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Mermer granit İşleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Doğal Taş Kaplama (Döşeme)

Doğal Taş Kaplama

Balaman Dekorasyon doğal taş döşeme ustaları birbirinden güzel doğa harikası doğal taşları evinize iş yerinize bahçenize taşımaktadır. Eskilerde daha çok takı ve desenli nesneler olarak karşımıza çıkan doğal taşlar artık evlerin de bir barçası haline geldi. Dinlendiriyor, hastalıklara şifa oluyor, negatif enerjiyi ortadan kaldırıyor… Son zamanlarda doğal taşlar gittikçe önem kazanmakta ve batı kültürünü de değiştirmeye aday gözüküyor.
Çünkü batı kültürü genelde takı tasarımına önem verirken şimdi bu değerli taşlar her yerde kullanılır hale geldi. Dolayısıyla da batıda bir yankı uyandırdı. Bu taşlardan en iyi şekilde yararlanabilmek için kullanım şekillerine çok dikkat etmek gerekli ve nasıl kullanılacağını bilmek gerekir.

Evin her karesindeler…
Doğal taşlar artık evin her bölmesindeler… Bazen bir heykelde, bazen bir duvara gömülen pano bazende evin sehpasının üzerinde karşınıza çıkabiliyor. Bu taşların dekorasyondaki kullanım amacı negatif enerjileri ve yaşamımızdaki olumsuzlukları yok ederek hayatımızı daha huzurlu ve anlamlı kılmaktır.

Hangisini seçmelisiniz?
Bu kristallerin insan bedenine etkileri farklı, bu yüzden seçimi esnasında dikkatli olmak gerekiyor. Hangi enerjiye daha çok ihtiyacınız varsa dekorasyonda onu ön plana çıkarmanız lazım. Huzura ihtiyacınız varsa, enerji akışını hızlandıran bir seçim sizi mutsuz edecektir. Bu taşlar 30 – 100 santim mesafeden etki ediyor, o yüzden ne çok yakına ne de fazla uzağa yerleştirmelisiniz.

 

DOĞAL TAŞLAR

Eskiden bu yana doğal taşların insanlar üzerindeki pozitif etkisi üzerine bir çok çalışma yapılmıştır.
Günümüzde artık doğal taşların şifalı etkileri kabul görmektedir.

Doğal taş; özellikleri cinsine, çeşidine ve onu oluşturan minerallerin bağlanma şekline göre değişiklik gösteren doğal bir üründür. Doğal taş bu özellikleri ile tüm inşaat malzemelerinden farklıdır. Hem doğal taşlarla, hem de diğer pek çok malzeme ile kombine edilebilen benzersiz bir malzemedir. Doğal taş tek tip endüstriyel bir ürün değildir ve oluşum sürecinin izlerini taşımaktadır.

 

Doğal Taş kaplama fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Doğal Taş İşleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Cam ve Seramik Mozaik

Cam ve Seramik Mozaik

İç mekan-dış mekan , yer – duvar seramiği, mozaik kırma – döşeme işleri mekanınızın ve seramiğinizin özelliklerine göre projelendirerek tecrübeli ustalarımız tarafından uygulanmaktadır.

Yüzme Havuzları

Tüm yüzey kaplama malzemelerinden daha sağlam ve estetik, heryüzme havuz ile uyumlu zengin renk ve doku alternatifleriyle, betsan mozaik seamikler özgür alanlar yaratır. Cam mozaikler, sınırsız renk ve doku alternatifleriyle şık mekanlar yaratır. Leke tutmaz, kolay temizlenir. Yüksek aşınma dayanımına sahiptir, asit ve bazlardan etkilenmez. Kırılma ve darbe dayanımı yüksektir

Dış Cepheler

Dış cepheler yapıların imajıdır. Kirlendiğinde ve hasar gördüğünde kötü bir intiba bırakır. Sağlam ve estetik görünen bir dış cephe binaların değerine değer katar; dış cephelerin hasar görmesiyle birlikte binaların değeri de düşer. Dolayısıyla dış cephenin su, uv ışınları ve hava kirliliği gibi düşmanlarının baştan önüne geçmek gerekir. Bunun için de su itici, yapışma mukavemeti yüksek.

Banyo Mutfak

Cam mozaikler, sınırsız renk ve doku alternatifleriyle şık mekanlar yaratır. Leke tutmaz, kolay temizlenir. Yüksek aşınma dayanımına sahiptir, asit ve bazlardan etkilenmez. Kırılma ve darbe dayanımı yüksektir. Tüm yüzey kaplama malzemelerinden daha sağlam ve estetik, mutfak vebanyolar ile uyumlu zengin renk ve doku alternatifleriyle, betsan cam mozaik seamikler özgür alanlar yaratır.

Cam ve Seramik Mozaik fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Cam ve Seramik Mozaik İşleri ve modelleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Poliüretan Kaplama

Poliüretan Kaplama

Poliüretran kaplama her türlü beton ve çelik yüzeylerde uygulanan, kolay temizlenebilen, sararmaz,aşınma direnci yüksek, etkili ve koruyucu bir kaplamadır. Kimyasal ve mekanik dayanımın kritik olmadığı alanlarda ekonomik çözüm sağlar. Spor salonlarında ve endüstriyel zeminlerde kullanılan ve bir tek parça, derzsiz ve birleşimsiz uygulanabilen kaplama çeşididir.

İsteğe göre Mat, Parlak ve renkli yüzeyler oluşturulabilir. Tozlu ortamlar için tozun birikmeyeceği ve kolay temizlenebileceği bir kaplamadır. Dışta ve içte uygulanan bu kaplama türü güneş ışınlarına karşı ve çatlama veya kuruyarak aşınma gibi deformasyonlara dayanıklıdır.

Yapı kimyasalları ve İzolasyon Sistemleri, yüksek aderans, yaşlanmaya dayanım, deniz suyuna ve tuza, açık hava koşullarına ve güneş ışınlarına dayanım istendiğinde mükemmel bir çözüm olan; beton ve metal depoların kaplanmasından teras izolasyonuna, asit ve alkali gibi korozif kimyasallara dayanım, istenen yerlerden düzgün yüzey istenen yerlere kadar geniş bir uygulama alanı olan poliüretan zemin kaplama sistemlerini sunmaktadır.

Poliüretan Zemin Kaplama Malzemesi Kullanım Alanları ve Özellikleri

Estetik, hijyenik, kaymaz, çabuk temizlenebilen niteliği taşıdığından spor (squash salonlar,basketbol,hentbol, vb.) alanları. Ambarlar, garajlar, gıda ve ilaç fabrikaları ve tüm sanayi tesisleri.Renk çeşitliliği ile görsel etki istenen yerler ile yüzme havuzları çevresi.Toz tutmayan yüzeyler oluşturan bu kaplama türü aynı zamanda ses kesmeye de yarar. Zeminde kullanılacak renk farkları ile tozun birikebileceği yerler kontrol edilebilir.Dekoratif ve dayanıklıdır, bakıma gereksinimi azdır spor, endüstriyel, vb. alanlarda kullanılabilir.

Poliüretan Zemin Kaplama Avantajları

Püskürtme ya da hazır halde yere serilme şeklinde kaplanabilir.
Aşınmaya karşı yüksek dayanım, esneklik ve kaymaz yüzeyler sağlar.
Ultraviole ışınlara karşı dayanıklıdır.
Çatlamaz, matlaşmaz. 90 C ve – 30 C sıcaklığa kadar dayanabilir.
Kaplandıktan sonra yerinden oynamaz.
Yapıların içinde ya da dışarıda kullanılabilir.
Toz tutmayan bir kaplamadır.

POLİÜRETRAN KALIP RAFLARI

Heskon poliüretan kalıp yayların çelik yaylara tercih sebepleri öncelikle korozyon, vibrasyon ve manyetik ortamlardan etkilenmeyi önlemektir. Poliüretran kalıp yayları Özellikle orta büyüklükte basınçlar tatbik edildiğinde yüksek kesme ve sıvama kalitesi ve uzun çalışma ömrüne ulaşılabiliyor.

Heskon poliüretran kalıp yaylarını firmamız standart ölçülerde 80 HKS A ( Sarı Renk), 90 HKS A ( Kırmızı Renk) ve 95 HKS A ( Mavi Renk) sertliklerde üretiyor. Özel istek ve sipariş üzerine farklı sertliklerde de kalıp yayı yapmak mümkündür.

Heskon poliüretan kalıp yayları 310mm.  yükseklikte dökülmektedir. İstek üzerine Finisaj atelyemizde yaylar istenilen yükseklikte kesilebilir.

POLİÜRETRAN KAPLİNLER

Basınca, aşınmaya ve darbeye dayanıklı, yırtılma mukavemeti mükemmel, -40 + 85 C’de ideal çalışma ortamı ile poliüretran kaplinler kauçuk ve diğer elastomerlere oranla görevlerini sorun çıkarmadan yaparlar.

Kaplinler sipariş halinde stoklarımızdan, stokta bulunmasa bile en geç iki, üç gün içerisinde imal edilerek, müşteriye sevk edilir.
Kalıp müşteri tarafından veya mekanik atölyemizde yapılıp, en kısa zamanda imalata alınarak müşterinin sorunu çözülür.

Poliüretan Kaplama fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Poliüretan Kaplama İşleri ve Çeşitleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Aksaray Pembe Granit

Aksaray Pembe Granit

Aksaray pembe granitler, zemininde pembe veya tonlarını barındırmaktadır. Yüzeyinde ise karışık siyah lekeler barındıran bu granit türü, mutfak tezgahlarında sıkça kullanılmaktadır. Güney Amerika ve Çin başta olmak üzere dünyanın pek çok çevresinden çıkarılan granitler farklı desen, renk ve özelliklere sahiptir. Kendine has özellikleri ile ün yapmış Aksaray pembe granitler, çokça tercih edilen granitler arasındadır. Aksaray pembe granitler yapı itibari ile aynı olsa da elementlerin sıralanışı bakımından farklılık gösterebilir. Elementlerin farklı alanlarda boy göstermesi ile farklı tasarımlar çıkabilmektedir. Bu bağlamda çıkarılan ürünler aşağıda listelenmiştir Crema Lal: Bu granit yoğun bir pembe zemin barındırmakla birlikte üzerinde yoğun bir şekilde siyah ve siyah tonları, kahverengi ve kahverengi tonları olan noktacıklar da içermektedir.
Rosa Porrino: Bu granit yoğun bir şekilde pembe zemin barındırmakla birlikte üzerinde dağınık pembe ve pembe tonları, siyah ve siyah tonları şekiller de içermektedir.
Rosy Pink: Bu granit yoğun bir şekilde pembe zemin içermektedir. Az bir şekilde yüzeyi beyaz alanlar ile kaplıdır. Bu alanları kalın ve düzensiz damarlar olarak niteleyebiliriz. Çokça barındırdığı yüzey rengiise siyahtır. Genellikle mutfak tezgahlarında tercih edilen bu granit türü dünyaca ünlüdür.

Aksaray pembe  Granit Türleri

Yakılmış Aksaray pembe granit

Isı veya asit işlemi uygulanarak cilasız , kaymayan, tırtıklı ürün türüdür.

Patinatolu Aksaray pembe granit

Cila ve fırça ile dış zeminlerde kullanılan mat parlaklı granit türüdür.

Aksaray Pembe Granit fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Aksaray Pembe Granit İşleri ve çeşitleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Aksaray Yaylak Garanit

AKSARAY YAYLAK GRANİT

                  Granitler yapısı itibari ile son derece sağlam kayalardır. Dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapıya sahip olan granitler zemin, dış cephe, dekorasyon ve benzeri alanlarda sıkça tercih edilmektedir. Gelişen inşaat sektörü ile birlikte mutfak tezgâhları, banyo ve lavabo başta olmak üzere diğer yaşam alanlarında kullanılmaktadır. İç ve dış piyasada sıkça kullanılan bu granit türü,ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır. En çok bilinen ve tercih edilen granit türlerinden biri olan Aksaray Yaylak granit, fiyatının uygun oluşu ve sertliği ile tercih edilen granitler arasındadır. Gelişen teknoloji ile birlikte bu granitlerin kesimi de kolaylaşmakta, şekillendirmesi de bu bağlamda gelişmektedir.
                     Temel olarak krem veya pembe renkli bir zemin barındıran bu granit türü noktacıklar dan oluşan yoğun bir renk skalası içerebildiği gibi dağınık şekillerden de
oluşabilmektedir.Türkiye yurt içinde çıkan bir granitdir. Bazen Aksaray yaylak taşı diyede adlandırılmaktadır.Cephe, kaplama , mutfak tezgahlarında Rahatça kullanabileceğiniz granit mermer türüdür,04.416/23A poz numarası ile bütün projelerde  görünmektedir.Açık beyaz benekli olup dalmaçyalıdır. Çok Uygun Fiyat Olduğu için bir çok alanda kullanılmıştır.Bulunduğu ortama ferahlık, aydınlık ve temizlik katkısı vardır.

Aksaray yaylak  Granit Türleri

Yakılmış Aksaray yaylak granit

Isı veya asit işlemi uygulanarak cilasız , kaymayan, tırtıklı ürün türüdür.

Patinatolu Aksaray yaylak granit

Cila ve fırça ile dış zeminlerde kullanılan mat parlaklı granit türüdür.

Aksaray Yaylak Garanit fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Aksaray Yaylak Garanit ve Çeşitleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.