Yangın Tesisatı Projelendirme

Yangın Tesisatı Projelendirme Çalışmaları

Yangın Tesisatı(otomatik sprinkler sistemi), yangını başlangıçta tespit etmek ve suyla söndürmek veya söndürme işlemini diğer yollarla tamamlayabilmek için yangını kontrol altında tutmak maksadıyla tasarlanır. Sprinkler sistemi ,su beslemesi(veya beslemeleri) ve bir veya birden fazla sprinkler tesisatından oluşur.Bu tesisatların her biri tesisat ana kontrol vanaları ve sprinkler başlıları takılmış borulardan ibarettir. Sprinkler başlıkları, gerekli olduğu durumlarda fırınlar veya ocaklarda rafların altına ve arasına veya belirtilen konumlarda çatı veya tavana monte edilebilir. Tipik bir sprinkler tesisatının ana elemanları şunlardır.

1-sprinkler başlığı
2-yükseltici boru
3-tasarım noktası seçilmesi
4-dağıtım borusu uzantısı( branşman veya ana dağıtım borusunun ara kısımları)
5-boru kolu( branşmandan sprinklere giden boru)
6-ana dağıtım borusu
7-kontrol vana seti
8-yükseltici ( kolon borusu)
9-ara borusu( sprinkler arası branşman boruları)
10-seviye farkı(kolonlar kirişler başka nedenlerle kod değişikliği olduğunda kullanıla yükseltme borusu)

Nasıl Çalışır?

Yangın esnasında bütün sprinkler çalışmaz sadece yangın meydana gelen mahale hitap eden kısımdaki sprinkler çalışır. Yani başka deyişle ısı artışına muhatap kalan ve yeterince cidarı ısınmış olan sprinkler devreye girerler. Proje yaparken öncelikle belirlememiz gereken bazı karakteristikler vardır. Bunlardan en önemlisi yangın sınıfının belirlenmesidir. Daha sonrada kullanılacak olan sprinkler cinslerini belirlemek,yangın suyu deposunun yeterliliği ve yerini belirlemek,yangın pompa odasının yeri, diğer katlara gidilecek yangın ana kolonlarının yerlerinin belirlenmesi, sprinklerin sayısı,duvarlara ve kolonlara ve birbirlerine olan mesafelerinin hesaplanması ve kritik devre hesabının yapılması,hidrolik hesabının yapılması boru çaplarının hesaplanması ve bulunan değerlere göre pompa seçimi, daha sonrada sonuçlara göre yangın sprinklerinin tesisatının mimari plan üzerinde kat planlarına yerleştirilmesi ve daha sonra kolon şemasının ayarlanması ve çizilmesi işlemleri genel olarak yangın tesisatı çiziminin aşamaları olarak söylenebilir.

Ayrıca

Yangın tesisatı sadece sprinklerden ibaret değildir. Ayrıca yangın dolapları  tesisatı da bu tesisatın bir parçası olup, sprinkler uygulaması olması yangın dolaplarının konulmasını engellemez.Yangın dolapları mutlaka konulmalıdır ve sprinklere ilave bir yangın önlemidir. Sprinkler sistemi özellikle 20 araç sayısını geçen kapalı otoparklarda ve alanı 2000 m2 yi geçen ticarethanelerde yapılması yönetmelik ve kanun gereği zorunlu bir uygulamadır. Yapının bütün katlarına ve bölümlerine sprinkler tesisatı çekilmez.Sadece yönetmelikte belirtilen kısımlara sprinkler tesisatı çekilir.Yangın dolapları ise her bölüme her kata yönetmelikte belirtilen şekliyle mutlaka konulur. yangın tesisatı projeleri ilgili belediyelerinden onaylanmadan önce itfaiye müdürlüklerinin ilgili kısımlarındaki yetkililerce kontrol edilip uygun görülmesi şartı vardır.Yapıların inşaatı bittikten sonra mesken ruhsatı alınmadan önce itfaiye birimleri yangın tesisatının son halini görerek ve test ederek(gerekli görülürse) projeye uygunluğu onaylandıktan sonra belediyeye vereceği uygunluktan sonra yapı mesken ruhsatı alabilir.
Yangın dolapları dakikada 100 lt/dk debili olarak hesaplanır ve en az 2 yangın dolabının aynı anda çalışacağı düşünülerek 60 dakika boyunca su ihtiyacını karşılayacağı düşünülerek en az 12000 lt/saat debili kapasiteyi karşılayacak ana dağıtım boru çapı belirlenir ve kodlara göre dikkat edilerek yerleştirilir. Her yangın dolabı girişinde AR110 Çaplı itfaiye rakoru konulması gereklidir. ( Alıntı Y. ŞİMSEK )

Yangın Tesisatı Projesi hazırlama fiyatları

Yangın projesi fiyatları ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız. İletişim için buraya tıklayınız.

Yangın Tesisatı İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0533 713 4120

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.