Yangın Tesisatı Projelendirme

Yangın Tesisatı Projelendirmesi

Otomatik sprinkler sistemi yangını başlangıçta tespit etmek ve suyla söndürmek veya söndürme işlemini diğer yollarla tamamlayabilmek için yangını kontrol altında tutmak maksadıyla tasarlanır. Sprinkler sistemi ,su beslemesi(veya beslemeleri) ve bir veya birden fazla sprinkler tesisatından oluşur.Bu tesisatların her biri tesisat ana kontrol vanaları ve sprinkler başlıları takılmış borulardan ibarettir. Sprinkler başlıkları, gerekli olduğu durumlarda fırınlar veya ocaklarda rafların altına ve arasına veya belirtilen konumlarda çatı veya tavana monte edilebilir. Tipik bir sprinkler tesisatının ana elemanları şunlardır.

1-sprinkler başlığı
2-yükseltici boru
3-tasarım noktası seçilmesi
4-dağıtım borusu uzantısı( branşman veya ana dağıtım borusunun ara kısımları)
5-boru kolu( branşmandan sprinklere giden boru)
6-ana dağıtım borusu
7-kontrol vana seti
8-yükseltici ( kolon borusu)
9-ara borusu( sprinkler arası branşman boruları)
10-seviye farkı(kolonlar kirişler başka nedenlerle kod değişikliği olduğunda kullanıla yükseltme borusu)

Yangın esnasında bütün sprinkler çalışmaz sadece yangın meydana gelen mahale hitap eden kısımdaki sprinkler çalışır. Yani başka deyişle ısı artışına muhatap kalan ve yeterince cidarı ısınmış olan sprinkler devreye girerler. Yangın tesisatı projesi yaparken öncelikle belirlememiz gereken bazı karakteristikler vardır. Bunlardan en önemlisi yangın sınıfının belirlenmesidir. Daha sonrada kullanılacak olan sprinkler cinslerini belirlemek,yangın suyu deposunun yeterliliği ve yerini belirlemek,yangın pompa odasının yeri, diğer katlara gidilecek yangın ana kolonlarının yerlerinin belirlenmesi, sprinklerin sayısı,duvarlara ve kolonlara ve birbirlerine olan mesafelerinin hesaplanması ve kritik devre hesabının yapılması,hidrolik hesabının yapılması boru çaplarının hesaplanması ve bulunan değerlere göre pompa seçimi, daha sonrada sonuçlara göre yangın sprinklerinin tesisatının mimari plan üzerinde kat planlarına yerleştirilmesi ve daha sonra kolon şemasının ayarlanması ve çizilmesi işlemleri genel olarak yangın tesisatı çiziminin aşamaları olarak söylenebilir.

Yangın tesisatı sadece sprinklerden ibaret değildir. Ayrıca yangın dolapları  tesisatı da bu tesisatın bir parçası olup, sprinkler uygulaması olması yangın dolaplarının konulmasını engellemez.Yangın dolapları mutlaka konulmalıdır ve sprinklere ilave bir yangın önlemidir. Sprinkler sistemi özellikle 20 araç sayısını geçen kapalı otoparklarda ve alanı 2000 m2 yi geçen ticarethanelerde yapılması yönetmelik ve kanun gereği zorunlu bir uygulamadır. Yapının  bütün katlarına ve bölümlerine sprinkler tesisatı çekilmez.Sadece yönetmelikte belirtilen kısımlara sprinkler tesisatı çekilir.Yangın dolapları ise her bölüme her kata yönetmelikte belirtilen şekliyle mutlaka konulur. yangın tesisatı projeleri ilgili belediyelerinden onaylanmadan önce itfaiye müdürlüklerinin ilgili kısımlarındaki yetkililerce kontrol edilip uygun görülmesi şartı vardır.Yapıların inşaatı bittikten sonra mesken ruhsatı alınmadan önce itfaiye birimleri yangın tesisatının son halini görerek ve test ederek(gerekli görülürse) projeye uygunluğu onaylandıktan sonra belediyeye vereceği uygunluktan sonra yapı mesken ruhsatı alabilir.
Yangın dolapları dakikada 100 lt/dk debili olarak hesaplanır ve en az 2 yangın dolabının aynı anda çalışacağı düşünülerek 60 dakika boyunca su ihtiyacını karşılayacağı düşünülerek en az 12000 lt/saat debili kapasiteyi karşılayacak ana dağıtım boru çapı belirlenir ve kodlara göre dikkat edilerek yerleştirilir. Her yangın dolabı girişinde AR110 Çaplı itfaiye rakoru konulması gereklidir. ( Alıntı Y. ŞİMSEK )

Yangın Tesisatı Projesi hazırlama fiyatları

Yangın projesi fiyatları ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Yangın Tesisatı İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0533 713 4120

 

İç elektrik Tesisatı

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği

 • Elektrik tesislerinde ancak yürürlükteki ilgili Türk Standartları’na uygun borular kullanılabilir.
 • Bergman ve ştalpanzer borular, sıva üstünde ve sıva altında; peşel borular ise ancak sıva altında kullanılabilir.
 • Yürürlükte bulunan ilgili Türk Standartları’na uygun plastik elektrik tesisat boruları yalnızca sıva altında kullanılabilir.
 • Boruların ağzı çapaklı ve keskin köşeli olmamalıdır. İletkenlerin zedelenmemesi için boru uçlarına ağızlıklar takılmalıdır.
 • Boruların iç çapı ile kıvrılma yarıçapı ve sayısı, gerekli sayıdaki yalıtılmış iletkenin zedelenmeden geçebileceği büyüklükte seçilmelidir. Seçme yapılırken iletkenlerin gerektiğinde değiştirileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Borular, içlerine su girmeyecek ve toplanmayacak biçimde yerleştirilmelidir.
 • Borular, kıvrıldıkları zaman kırılmamalı ve katlanma yerlerinden ya da dikiş yerlerinden açılmamalıdır.
 • Bergman borular, boru çapına uygun penslerle kıvrılmalı; fakat boru içindeki yalıtım bozulmamalıdır.
 • Peşel borular, özel dirseklerle kullanılmalıdır.
 • Borulu tesislerde iletkenler, boru ve T parçaları içinde eklenemez. İletkenler ancak bağlantı kutuları (buatlar) ya da akım dağıtma kutuları içinde yalıtılmış klemenslerde eklenebilir.
 • Kutuların içinde halka (simit) klemensler vb. kullanılmalıdır. Bu kutular kolaylıkla açılabilmeli ve yoklanabilmelidir.
 • Peşel ve çelik boruların kutulara, anahtar ve priz kasalarına girdiği yerlerde boru ağızlarında iletkenler üzerindeki yalıtkanların zedelenmemesi için ağızlık (entül) takılması vb. tedbirler alınmalıdır.
 • Peşel borulu tesislerde kullanılacak peşel kutuların iç çapı enaz 58 mm olacak ve bu kutularda dörtten fazla boru ile bağlantı yapılmayacaktır.
 • Bir kattan öteki kata açıkta geçecek peşel, bergman ve PVC borular zeminden 80 cm yüksekliğe kadar mekanik etkilere dayanıklı olan metal borular içerisinde geçirilmelidir.
 • Duvar üzerinde dirsekli boru kullanılarak yapılan yapı giriş hatlarında boru, duvardan en az 5 cm açıklıkta olmalıdır. Duvar arkasında kolay tutuşabilen gereçler bulunursa bu açıklık en az 30 cm olmalıdır. Boru ile duvar arasına en az 30 cm genişliğinde elektrik arkına dayanıklı bir levha yerleştirilirse yukarıdaki açıklıklar daha küçük tutulabilir. Bu şekildeki yapı giriş hatlarında da kolay tutuşabilen gereçlerin iletkenlere yaklaşmasını önleyici tedbirler alınmalıdır.
 • Bu yerlerde yalnızca çok damarlı termoplastik kılıflı, yalıtılmış iletkenlerle metal olmayan borular içerisinde çekilen bir damarlı termoplastik yalıtkanlı iletkenler sıva altına tesis edilerek kullanılabilir.
 • Boru iç çapları, tablo 1’e uygun olarak seçilmelidir.
 • Anahtardan anahtar altı prize geçiş yapılamaz. Bu priz bulunduğu konum olarak bu adı almıştır. Anahtara ve anahtar altı prize gelen besleme iletkenleri normal olarak ayrı borular içinde çekilir.
 • Sıva içinde ve altında çekilen hatlar, el ulaşma alanları dışında ve mekanik bakımdan korunmuş sayılırlar. Tavan ve duvar boşluklarından geçirilen hatlar, mekanik etkilere karşı ayrıca korunmalıdırlar. Sıva içinde ve altında çekilen hatlar, olabildiğince yatay ya da düşey olarak döşenmelidirler.
 • Yapıların içerisindeki bacaların duvarları üzerinden herhangi bir elektrik tesisi geçirilmemelidir. Dökme ya da sıkıştırılmış betondan yapılan duvar, tavan ya da döşemelerin içinde ve betonarme demirlerinin üstünde ve altında ancak beklenebilecek zorlamalara dayanıklı termoplastik dış kılıflı iletkenler, çelik ya da termoplastik borular içinden geçirilen yalıtılmış iletkenler kullanılabilir. Toprak içinde ya da yapıların dışındaki içine girilemeyen kanallarda yalnızca yeraltı kabloları kullanılabilir.
 • Sıva altına döşenecek borular, sıva işlemi sırasında dışarı gelmeyecek biçimde belli noktalarda tel ve çivilerle duvara tutturulmalıdır. Bu amaçla kesinlikle alçı kullanılmamalıdır. Sıva altındaki iniş boruları dik ya da yatay olarak döşenmeli ve kutuların anahtar ya da priz doğrultusunda bulunmasına dikkat edilmelidir.
 • Prizler, dağıtım kutusu olarak kullanılamaz.
 • Ekler, duvarlarda 60 mm derinlikte olmak şartıyla kasalarda; tavanlarda ise armatürde ve armatüre ilişkin elemanlarla gizlenmiş kutular (buatlar) içinde yapılmalıdır.
 • Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri; yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

  Elektrik tesisatı döşeme fiyatları

  Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

  Elektrik tesisatı döşeme ve projelendirme, elektrik İşleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Kaçak Denemesi

KAÇAK DENEMESİ

Borulardaki sızdırmazlığı kontrol etmek için 4 çeşit sızdırmazlık kontrol yöntemi vardır.Bunlar su,duman,hava ve kokulu gazlar ile yapılır.

Su Denemesi

Ana borular ve kolonlar ayrı ayrı denenirler.Bpru ağızlarında en yüksekleri hariç diğerleri kapatılırlar.Boruların ağzı çimento ile yada deneme tapası ile doldurulur.Eğer çimento kullanılacaksa boru önce çimento kağıdı ile harç girmemesi için tıkanır.Sonra harç ile boru ağzı kapatılır.Harç çimento ve alçı ile yapılır ise harç daha çabuk donar.Tapa kulanılacak olunur ise tapa boruya takıldıktan sonra kelebek somun takılarak tapaya borunun sıkışması sağlanır.Açık bulunan bir ağızdan sular boruya basılır. Boru ağzından su 15 dk içinde açılmaz ise kaçak yoktur demektir.Ek yerlerinin hafifçe terlemesi bir sorun arzetmez.Düşey borularda en çok 12 m boruların denenmesi doğru olur.Normal denem basıncı 3 mss dir.Basınç düşey boruda azalacaktır.Dolayısıyla her bölüm daha önce denemesi yapılmış üstteki bölümden 3m lik bir boru bölümünü içine alırsa en az 3 mss basınç uygulanmış olur.

Duman Denemesi

Yağlı paçavra, katranlı kağıt vb. maddeler özel bir körüğün haznesi içinde yakılır meydana gelen dumanda tesisata üflenir.Ağızları kapalı olan borulardan kaçak var ise zaten meydana gelen koku ve sesten anlaşılacaktır.Denemenin başarılı olabilmesi için su kullanma yerlerinin dolu olmsaı ve en yüksekteki açık boru ağzının duman gelir gelmez kapatılması gerekir.Kaçak yerleri duman kokusundan ve körüğünden uzak kalmış birine tespit ettirilir.Duman basıncının 25 mss olması gerekmektedir.

Hava ile Deneme

Boru ağızları kapatıldıktan sonra tesisata 0.350 kgf/cm2 basınçla hava basılır.Duyarlı bir manometre ile basıncın azalıp azalmadığı kontrol edilir.Kaçak yeri havanın fısıltısından veya sabun köpüğü uygulayarak tespit edilir.

Kokuyla Deneme

10 m boyundaki boruya 30 gr nane ruhu boru içine konur ve üzerine 4 lt-5lt kaynar su dökülür.Ağzı hemen kapatılır ve kaçak yeri koklanarak tesbit edilir.

En çok uygulanan yöntem su ile yapılandır.Çok soğuk iklimlerde suyun donma ihtimali olduğunu düşünür isek hava veya duman yoluyla deneme çeşidini kullanabiliriz.Çok büyük bir zorunluluk, şartlarda farklılık olmadığı müddetçe su ile deneme yapılmalıdır.

Kaçak tespit ve onarma fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Tesisat İşleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Pis Su Tesisatı

Pis Su Tesisatı

Pis su tesisatı yapımı dikkat ve tecrübe gerektiren bir iştir. Şayet amatörce yapılırsa konut veya mekanlar yaşanılmaz bir hal alabilir. Bu yüzden Pis Su Tesisatı İşleriniz için Bizi Tercih ediniz.

İyi yapılmış bir pissu tesisatında :

*Pis ve kirli suları kesintisiz,çabuk,sağlığa zarar vermeden, insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde uzaklaştırır
*Koku,gaz ve böceklerin pissu borularından binaya geçmesini engeller.
*Borular gaz ,hava ve pis su sızdırmaz olmalıdır.
*Borular dayanıklı,sağlam,bina oturmalarına dirençli olmalıdır.

Bina pis su tesisatı temel olarak 3 kısıma ayırılır:

1-)Dış pis su tesisatı
2-)İç pis su tesisatı
3-)Yağış suyu tesisatı

DIŞ PİS SU TESİSATI:

Dış pis su tesisatı binanın dışından 1 m – 1.5 m dışından başlayıp kanalizasyona kadar giden boru tesisatına dış pis su tesisatı denir.Bu tesisat büz, künk, asbestli çimento (TS 437), dökme demir (TS 10) pis su boruları kullanılmaktadır.
Dış pis su tesisatı döşenirken eğimin düzgünlüğüne,zeminin sağlamlığına dikkat edilmelidir.Eğer zemin sağlam olmayıp borularda hatalı döşenir ise boru tesisatı bel verir çatlamalar tıkanmalar meydana gelir.Boru içindeki sıcak suyun nemli suyun ağaçlar bitkiler açısından çok uygun olduğu bilinmektedir.Dolayısıyla ağaç kökleri boruların ek yerlerin içine girebilir tıkanmalara yol açabilir.Bu neden boru ek yerleri çok sağlam ve sızdırmaz şekilde yapılmalıdır.Ağaçlardan ve bitkilerden en az 4.5 m uzaktan geçecek şekilde döşenmelidir.

Dış su tesisatına kanalizasyona bağlandığı noktadan döşenmeye başlanır.Kanalizasyon da genelde uygun bir bağlama ağzı bırakılır.Eğer bu ağız yok ise birkaç işlemden sonra bir delik delinmiş olunacaktır.Bu işlem şu şekilde açıklanabilir:
Şehir kanalizasyonu genelde kargirden yapılmıştır.Delik sivri uçlu bir murçla açılır.Önce kanalın üst yarısında delik yeri işaretlenir.Kanala dik gelecek şekilde delik açılır.Bu noktaya boyu kanal kalınlığına eşit bir kolağzı hazırlanarak yerine bol çimento ile takılır.Kolağzı parçasının ağzı kanalın içi yüzeyine oturması için eğik kesilir ekleme yapılır.

Dış pis su tesisatı boruları çukur içinde gömülerek kanalizasyona iletilir.Bu çukurun genişliği 0.50m ile0.60m olmalıdır.Derin çukurlarda genişlik boru dış çapından 0.50 m büyük alınır.Hendek tabanı düzgün olarak ve belirli bir eğimde kazılır.Eğim 0.02-0.05 arasında olmalıdır.Bazı şartnamelerde eğim 0.01 olarak verilir.Ama zorunlu bir durum olmadıkça bu eğimden kaçınılması doğru olmaktadır.Bu eğim en uç noktadaki pis su borusu ile kanalizasyona bağlama ağzı arasındaki kot farkının borunun açılmış (tesisata) uzunluğuna bölünmesiyle bulunur.Ancak düz ve uzun boru hatlarında boru eğimi 0.2 den az alınabilir.

Dış pis su tesisatında rögarlar büzlere dirsek görevi görür.Birden fazla kolun birleşmesinde ve temizleme bacası olarak kullanılır.Bunlar tuğla yada betondan , ağızlarıda beton bir kapaktan yapılır .Derin olanlara ise yuvarlak demirden basamaklar yapılır.Normal rögar boyutları ise 0.50mX0.50m dir.Düz döşenmiş borulara yaklaşık olarak 30 m de bir rögar yapılmalıdır.

Pis su ve yağış suyu rögarları birbirinden farklı yapılırlar.Pis su rögarında pis su ve pislikler bir kanal içinden akarlar.Bu nedenle katı maddeler birikmemiş ve kötü kokular olmamış olur. Eğer kokuların yayılmamasının çok önem arz ettiği yerlerde çift kapak konulması uygun olur.

Yağış suyu rögarı ise dipte kum ve çamurların birikmesi için bir çukurluk bırakılır.Yağış sularının sürüklediği katı maddeler buralara bırakılır.Eğer rögarın düzenli çalışması isteniyorsa nitekimde isteniyodur dipteki bu pislikler zaman zaman temizlenmelidir.Yağmur suyu rögarları, birleşik kanalizasyon sistemi bulunan şehirlerde sifonlu olur.

İÇ PİSSU TESİSATI:

Su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suların binanın 1-1.5 m kadar dışına taşıyan tesisata iç pissu tesisatı denir.İç pis su tesisatı ana boru,kolon,kat borusu,bağlantı borusu ve havalık olmak üzere beş bölüme ayrılır.

Pissu Ana Borusu:

Kolonların getirdiği pis ve kirli suları toplayarak bina dışına atan boru tesisatına pissu ana borusu denir.Pissuyu mümkün olan en kısa mesafeden bina dışına taşımak gerekir.Ana boru tesisatı pik borular ile yapılmalıdır.Ekonomi sağlamak açısından büz kullanılmamalıdır.
Pissu ana borusu alt kat döşemesi altına gömülü olarak döşenir.Böylece hem göz tırmalayan görünüş engellenmiş olur hemde yer kaplama sorunu ortadan kalkmış olur.Ana borunun bodrum duvarına yada tavanına asılı olarak döşenmesi olabilir.Bodrum eğer şehir kanalizasyonundan aşağıda kalıyor ise borular duvara yada tavana asılı şekilde geçirilebilir.Borular askılar ile tutturulabilir.

Pissu ana borusu mümkün olduğu kadar düz ve kısa olmalıdır.Dirsek kullanılması gerekiyor ise mümkün olduğunca yay geniş tutulmalıdır.Boru uzunluğunun 15m yi geçtiği yerlerde uygun bir yere temizleme kapağı konmalıdır.Temizleme kapağı yeri belirlenirken kolonların altları ile tıkanma yerleri dikkate alınmalıdır.Temizleme kapağı bir rögar içine alınır ve gerektiği durumlarda erişilmesi için imkan sağlar.

Pissu borusunun temel duvarından çıktığı delik beton ile kapatılmaz çünkü binanın oturması sırasında boruyu çatlatıp kırabilir.Bu nedenle bu bölgeler kil,asfalt karışımı ile ve macunla oluşan karışım ile kapatılmalıdır.Bu sayede neminde emilmesi ve binaya girmesi önlenmiş olur.

Kolon:

Üst kattaki su kullanma yerlerinden gelen pissu ve kirli suları toplayıp alt kata ileten, genellikle düşey şekilde döşenmiş olan borulardır.Kolon borusu mümkün olduğu kadar düz döşenir.Çapı genellikle değiştirilmez.En üst katta kat borusu bağlandıktan sonra çatı üzerine kadar çıkarıtılır.Dolayısıyla üzerine şapka yapılır.Ucu ile boru şapkasının arasındaki boşluk alanı boru kesit alnının iki katı olması gerekir.

Pissu kolonu dona karşı korunmuş bir yerden çıkartılır.Pissu borusu gömülmesi istenmeyen yerlerde buralara baca yapılır.Kolon yerleri mümkün olduğu kadar kat borusu kısa olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Kat Borusu:

Su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları en yakındaki kolona ileten yatay pis su borusudur.Kat borusu mümkün olduğunca kısa olmalıdır.Kat borusu uzun olursa ucuna bir temizleme ağzı konur.Kat borusu düzgün bir eğimle döşenmesi gerekir.
Kat borusunun gizlenebilmesi için döşemenin 0.20-0.30 m kadar düşük yapılması yeterli sayılır.Kalın çaplı borular kullanılan uzun kat boruları için döşemede yapılacak düşüklük arttırılır.Borular binanın taşıyıcı elemanlarına zarar vermeden kolona varabilecek şekilde bir yol izlemelidir.
Kat borusu döşenip kaçak denemeleri yapıldıktan sonra döşemeyin alçaltılmış kısmı kömür cürufu ile doldurulur.Üzerine beton dökülerek döşeme örtüsü kaplanır.
Kat boruları tahta asma tavan içine döşenmesi de mümkündür.Fakat asma tavanın böcek yuvası olacağını da akıldan çıkarmamak gerekir.

Bağlantı Borusu:

Su akıtma yeri ile kat borusu arasındaki bağlantıyı sağlayan borudur.Tesisatın bu bölümü hemen hemen duvara gömülüdür.

Havalık:

Pissu ve kirli su borularının hava basıncının değişmesi,sistemde suyun akışını olduğu kadar kokuların binaya yayılmasını da önlemek için pis su borularının havalandırılması gerekir.Ülkemizde kolonların çatı üzerine kadar yükseltilmesi ve üzerine bir şapka konulması sistemin havalandırılması için yeterli sayılabilmektedir.
Kolonlar çatıdan 0.50 m yükseltilmelidir.Havalık çapının üst kattaki kolon çapına eşit olması şart koşulmaktadır.Üstkat tavanından sonraki bölüm kalın çinko sactan yapılmalıdır.Fakat çatı arasında su deposu varsa havalığın çatı dışına kırdöküm borudan olması uygun görülmektedir.

PİS VE KİRLİ SU TESİSATININ YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK ŞARTLAR:

Pissu tesisatı yapılırken teknik kurallara ciddiyetle uyulması gerekir.Bu kurallar şu şekilde açıklanabilir:

*Kat boruları mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
*Suyun akışını kolaylaştırılması için boruların su akışı yönünde 45˚ eğim verilmelidir.
*Düşeyden yataya geçen borularda yaya dirsek yada iki açık dirsek kullanılmalıdır.87˚ lik dirsek ve çatalların yalnızca yataydan düşeye geçiş noktalarına konulması gerekir.
*Alt kata döşenecek ana borunun yapı dışına en kısa yoldan çıkarılması
* Her kolonun en alt noktasına erişilebilecek bir temizleme kapağı konulmasına
*yata borularda eğimin %2 civarında olmasına gerektiğinde boru çapı büyüdükçe eğiminde %5 e kadar değiştirilebileceği dikkate alınmalıdır.
*Zorunluluk durumunda yapı içine döşenen ana borunun boyunun 20 m yi aşması halinde bu boru üzerine uygun bir yerine temizleme borusu konulmalıdır.
*Yataydan düşeye geçiş noktalarında (kat borusundan kolona geçiş) çatal ile yapılır.tek kat borusu bağlanıyorsa  lik tek çatal kullanılır.Karşılıklı iki kat borusu kolona bağlanıyor ise eğer bir kat borusundan gelen pissu ve pislikler karşıdaki kat borusuna atlama ihtimali varsa  lik çatal kullanılması daha mantıklıdır.
*İç pissu tesisatında muflu borular kullanılır.Dökme demir pissu boruları (TS 10) Sert pvc pissu boruları( TS 275), Asbestli çimento pissu boruları (TS 437) bunlar arasındadır.Muflu boruların bir özelliği de eklenme esnasında eksenlerinde birkaç derecelik sapmada olsa önemli bir sakınca doğurmamasıdır.
*Yatay borularda çift çatal kullanmak doğru değildir.Onun yerine iki tane tek çatal kullanmak suyun rahat akışını sağlamaktadır.Çift çatalda karşılıklı gelen sular taşıdıkları katı maddeleri orta kola iter.Burada da birikme olur.
*Yatay borularda eğim çok önemlidir.Fakat boruya ne kadar çok eğim verirsek tıkanma o kadar önlenir diye bir düşünce söz konusu olamaz.Aşırı eğim verilmiş borularda suyun akışı hızlıdır.Ve sağa sola çarparak giden pislikler geride kalıp borunun iç yüzeyine yapışırlar.Dolayısıyla birikme söz konusu olur ve tıkanma gerçekleşir.Normal eğimli bir tesisatta suyun akışı ile pislikler aynı hızda gider birikme, takılma ihtimali azalır.
*Yatay boruların eğimi su düzeci yardımıyla ayarlanabilir.Düzeçteki su kabarcıklarının biraz yana kayması ile göz kararı bir eğim kararlaştırılır.Eğer ki ayarlı su düzeci bulunmaz ise mastar yardımıyla ayarlama yapılabilir.1.20 m uzunluğundaki mastar üzerine 1m uzaklık işaretlenir.İşaretlerden birinin altına 2 cm kalınlığında bir tahta parçası çivilenir.Boruların mufların üzerine konan mastarın üst kenarı su düzeci ile yatay duruma getirildiğinde boruya % 2 eğim verilmiş olur.

Pis su tesisatı yapım ve onarım fiyatları

Fiyatlar kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Pis su tesisatı İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

 

Sıhhi Tesisat İşleri

Sıhhi Tesisat İşleri

Her yapının sıhhi tesisatı, üç temel işlevi karşılamalıdır. Besin tüketimine (yemek pişirmek, içmek) yönelik ve günlük tüketimde (çamaşır yıkamak ve temizlenmek) suyun sağlanması ve konut içinde kullanılmak için dağıtılması; organik atıklar, deterjanlar, eriyikler vb., “pis suyun” boşaltılması. Bazı durumlarda, sıhhi tesisatın özel işlevleri olabilir. Bir kuyudan,kaynaktan, suyun alınması; pis suların toplandığı fosseptik çukurlar ve biyolojik işlemlerle pis suların toprağın derinliklerine dağılması; içme suyu suyun, içilir nitelik taşıması, mekanik filtre tesisatı, tesisatın hazne, boru gibi parçaların polifosfatlar aracılığıyla, kimyasal açıdan korunması.

Konut İçi Tesisat

İç bölümlerde gelişen bu sistem, iki ihtiyaca cevap verir. Suyu, konut içi noktalara dağıtmak; pis suyu boşaltmak. Teknik terminolojide “temiz su”, konuta çeşitli amaçlarda kullanılmak için ulaştırılan, içilebilir nitelikte sudur; kullanıldıktan sonra boşaltılan, konut dışına ulaştırılan, su ise “pis su” diye tanımlanır. Çok konutlu dairelerde ise, bir kolon sistemi vardır. Temiz su, borularla dairelere ve daire içine ulaşır, buradan da pis sular dikey borularla akıtılır. Her dairede, bir giriş noktası vardır. Suyun akıtıldığı noktada, pis suların boşaltıldığı kolona bağlanan, bir boru vardır. Çatı düzeyinde, en üst bölümden farklı bir biçimde, bir baca aracılığıyla, dışarıya bağlantılıdır; bu bağlantı, sifonun düzgün çalışması ve boşaltılan atıkların, taşkınlık yapıp geri çıkmasının, pis suların akıtılmasının temel öğesi olan hava ve gazın boşaltılması için kaçınılmazdır.

Genellikle, temiz su tesisatında su, doğrudan doğruya daireleri besleyen kolonlardan akmaz. Zeminde toplanır, hidrofor dediğimiz sistem ile yeterli basınçla dairelere ulaştırılır. Hidrofor, elektrik enerjisi ile çalışır. Elektrik kesintisinde su da akmaz.Musluk ve Bataryalar.

Bir sıhhi tesisat (lavabolarduş tekneleribanyo küvetleri ,duşakabin , klozetler, kurnapompalarsu ısıtıcılarıgüneş kollektörleribataryalar , elbise askısı) üstünde, mutlaka, su akışını denetlemek için bir musluk bulunmalı, bu musluk, biçimi nasıl olursa olsun, su akışını düzenlemelidir. Piyasada, zevkinize ve kesenize uygun, bir çok modelleri olan bataryalar mevcuttur. Zaman içersinde contalar sorun çıkartabilir, bu durumda contalar değiştirilir.Bazı bataryalar, estetik olarak güzel olmalarına karşın, tamir anında sorun çıkartabilir (duvara gömük modeller), bunun için, mümkünse duvarın dışına monte edilen modeller seçilmelidir. Aksi takdirde duvarlarınız, fayanslarınız kırılabilir.

Her sıhhi tesisat gereçlerinin hemen altına, kötü kokuların ve gazların, yapı içine sızıntısını önlemek amacı ile bir sifon, boşaltma borusuna yönelten, sulu subap yerleştirilmiştir. Sifonlar, tamiri gerektiğinde parçalar halinde ayrılabilirler. Sifonların girişinde ; saç, sabun ve atıkları engelleyecek şekilde süzgeçli bir bölüm bulunur. Banyoda sıhhi tesisat gereçlerine bağlanan boşaltma boruları, çoğunlukla duvarların döşemeye yakın yerlerinde ve döşemede sıva altında yer alırlar; kurşundan yapılmış, klozetin yerleştirilmiş bir “çatal” da toplanırlar. 30 yıl bakım gerektirmezler.

 • Sıhhi Tesisat Malzemeleri

Genellikle porselendendir. Tıpkı klozet gibi vida ve takozlarla döşemeye monte edilir. S tipinde sifonu vardır. Iki ayrı muslukla beslenir ve genellikle klozetin yanındadır. Üzerine oturularak cinsel organların yıkanması için kullanılır.

 • Havluluksabunlukvanalar

Piyasada değişik modelleri vardır. Farklı materyallerden üretilir. Döşemeye; alttaki ağız bölümü, döşeme altındaki çatalın üzerine şekilde monte edilmiştir. Klozet kapağını değiştireceğiniz zaman; bir şablon çıkartarak, zevkinize uygun olanı seçmeniz önerilir.

Aralarında küçük farklılıklar vardır ve sizi yanıltabilir.

 • Duş Tekneleri

Porselen kaplı dökümdendir. Değişik ebatlarda bulunur.

 • Musluklar

Banyo lavabosu ile teknik olarak aynıdır, aynı özellikleri taşır. Tasarımda bazı farklılıkları vardır.

 • Duş ve küvet kabinleri (banyo kabini)

Içlerinde su seviyesini ayarlamak için şamandıra mevcuttur. Suyun girişini düzenleyen kapama tıpasının, aşınması ve-veya kırılmasında arıza çıkartabilir.

Tesisat işleri ve ekipmanları fiyatları

Ürün ve hizmet fiyatları kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Tesisat İşleri ve ekipmanları İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

Kırmadan Tesisat Tamiri

 Su Kaçağı Çeşitleri ve Onarımı

Yapılarda meydana gelen su kaçağı yeri ve nedeni belli olmayan tesisat problemleri için kullanılan bir tesisat terimidir. Alt komşuya inen su sızıntıları sizin ve komşunuzun canını sıkmaya yetebilir genellikle alt komşuya damlama şeklinde görülen su kaçağı 4 ana başlıkta toplaya biliriz. Temiz su borusu kaçakları , pis su gideri kaçakları, izolasyon  ve ısıtma tesisatı su kaçağı olmak üzere inceleyebiliriz.

Temiz su kaçağı

Şebeke suyundan kaynaklanan bir kaçak çeşitidir. Devamlı su damlamaları en belirgin özelliğidir. Kendi içinde 2 kısıma ayrılır sıcak su ve soğuk su arızaları olmak üzere inceleyebiliriz.

Pis su gider kaçağı

Adından da anlaşılacağı gibi kullanım suyundan kaynaklanan su sızıntılarıdır.

İzolasyon kaçağı

Betonun zayıflığı ve derz boşluklarından kaynaklanan su kaçağı türüdür.

Isıtma Tesisatı Kaçağı

Isıtma tesisatı kombi veya kalorifer tesisatlarından kaynaklanır. Kombinizdeki ısı kayıplarını önlüyoruz Su Kaçak malzemeleri ile Kombi Kalorifer Petek ve  Su kaçağı basınç düşmelerini  kırmadan onarıyoruz

Kırmadan Kaça onarımı

Kullandığımız özel kimyasallarla özellikle ısıtma tesisatınızdaki kaçakları onarıyoruz. Eski tip onarma şekilerindeki gibi kırma dökme gibi temizlik gerektiren işlemler yapılmamaktadır.

Su kaçağı tespit ve kırmadan tesisat tamiri fiyatları

Fiyatlar kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Su kaçağı tespit ve kırmadan tesisat tamiri  İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

Kombi Kaçağı onarma

Kombi Kaçağı tespit ve onarma

Kalorifer ve Kombilerinizdeki Su Kaçaklarını Kombilerdeki Basınç düşmelerini Kırmadan dökmeden noktasal olarak tespit ediyor ve Seramiğinize,Laminantınıza Mermerinize hiçbir zarar vermeden isterseniz kırarak tamir ediyoruz isterseniz hiçbir yeri kırmadan onarıyoruz.

Kaçak tespit ve onarma

Su Tesisat servis ve hizmetimiz musluk tamiri klozet tamiri su tesisat ve tadilat işlerinizi itina ile yapıyoruz.Acil borusu patlamalarında veya su ile ilgili acil müdahale gerektiren her türlü işlerinizde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Suyun geçtigi her yerde ve getirdiği her arızada büyük küçük demeden her işlerinizde bizi rahatlıkla arayabilirsiniz. Uzman kadromuz iş ahlakı tecrübesi ile sizlerin hizmetinizdeyiz.

Banyo ve Mutfak tadilatları
Banyo WC akıntıları
Su tesisat düzenlemeleri
Musluk arıza ve tamirleri
Klozet rezervuar arıza ve tamirleri
Her türlü sıhhi tesisat malzeme montajı
Hilton lavabo montajı
Lavabo musluk tamiratları
Küvet Duş teknesi montaj işleri
Rezervuar içtakım montajı ve tamiri

Her Türlü sıhhi tesisat Tamirat ve Tadilat işlerinizde hizmetinizdeyiz.

Kaçak tespit ve onarma fiyatları

Fiyatları kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Kırmadan tesisat tamiri, Kombi tesisatı onarma işleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

Acil Aydınlatma Sistemi

Acil durum aydınlatması

Bir binada aydınlatma sistemi, yangın, deprem, sabotaj, su baskını, elektrilk arızası gibi nedenlerle devre dışı kalabilir.Acil Durum Aydınlatması, bu tür sorunlarla aydınlatma sisteminin devre dışı kalması durumunda, derhal devreye girerek asgari düzeyde ışık akısı sağlayan bir aydınlatma türüdür.

Acil Durum Aydınlatması ne işe yarar

 • Can kaybı, panik ve izdihamı önler.
 • Hızlı ve güvenli bir tahliye sağlar.
 • Yangına müdahale ve ilkyardım işlemlerini kolaylaştırır.
 • Yağma yapılmasını engeller.
 • Endüstriyel tesislerde iş kazalarını önler.

Acil Durum Aydınlatması nasıl yapılır?

 • Yönlendirme imkanı sağlayan Acil Yönlendirme Üniteleri
 • Aydınlatma imkanı sağlayan Acil Durum Aydınlatma Üniteleri
 • Mevcut aydınlatma armatürünün lambasını kullanarak aydınlatma imkanı sağlayan dönüştürme üniteleri

olmak üzere üç değişik türde cihazlarla yapılır.

Nerelerde Uygulanmalıdır?

 • Alışveriş merkezleri
 • Anaokulları
 • Antrepolar
 • Askeri tesisler
 • Ayakta tedavi merkezleri
 • Bakımevleri
 • Bankalar
 • Barlar
 • Belediye binaları
 • Cafeler
 • Casinolar
 • Cezaevleri
 • Çocuk yuvaları
 • Çamaşırhaneler
 • Dans salonları
 • Endüstriyel tesisler
 • Enerji üretim tesisleri
 • Gaz tesisleri
 • Hangarlar
 • Hastahaneler
 • Hava limanları
 • Huzurevleri
 • Konferans ve sergi salonları
 • Kütüphaneler
 • Mağazalar
 • Marketler
 • Metro istasyonları
 • Müzeler
 • Okullar
 • Oteller
 • Pompa istasyonları
 • Rafineriler
 • Sinemalar
 • Spor salonları
 • Yurtlar

Acil Durum Aydınlatma Dönüştürme Üniteleri

Normal aydınlatma amacıyla kullanılan aydınlatma armatürlerinin içerisindeki bir ya da daha fazla lambanın acil durum aydınlatma sağlaması için kullanılır.Böylece, ilave aydınlatma armatürleri kullanılmaksızın, mevcut iç mimari aydınlatma tasarımını bozmadan acil aydınlatma yapmak mümkün olur.Bu tip cihazların kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır.

Acil Durum Aydınlatma Tesisatı ve projesi fiyatları

Fiyatlar kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Acil Durum Aydınlatma Tesisatı ve projesi  İşleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz Tesisatı

Sizlere sunduğumuz ekonomik ödeme koşulları ile doğalgaz tesisatı yaptırmak çok kolay. Ücretsiz olarak hizmetinizde olan keşif ekibimiz doğalgaz tesisatı yaptıracağınız ev ile ilgili raporu size sunacak ve size özel ödeme koşulları sağlayacaktır. Bünyemizde çalışan mühendis ve sertifikalı eleman kadromuz size en etkin hizmeti sunacaktır…

Ücretsiz keşif de kilometre sınırı vardır lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Elektrik Tesisatı

Elektrik Tesisatı

Elektrik tesisatı binalarımızda ve diğer yapılardaki en önemli unsurdur. Hatalı bir tesisat makine ve ekipmanlara zarar verdiği gibi yangın bile çıkarabilir. Bu durumların önüne geçmek için kurumsal firmalar ile çalışmanızı tavsiye eder sizinle çalışmaktan onur duyarız.

Elektrik Tesisatı Döşeme İşlem Sırası

 • Proje kontrol edilerek gerekli boru, dirsek, buat, kasa temin ediniz.
 • Tavan borusunu, inşaatın tavan betonu dökülmeden önce döşeyiniz.
 • Duvar borusu döşemek için çekiç, çivi ve duvar kırıcı malzemeler ile boru, buat ve kasa yerlerini Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği dikkate alarak kırınız.
 • Duvar borularını dirsek, buat ve kasa kullanarak duvara döşeyiniz.
 • Boruyu duvara beton kullanarak sabitleyiniz.

Elektrik Tesisatı Döşemede Dikkat Edilecek Hususlar

 • Tavan borusu döşenirken buat ve alıcı (lamba, vb.) dikkate alınarak döşenmelidir.
 • Tavan borusu kesilirken ağzı düzgün olacak şekilde kesilmelidir.
 • Kesme işlemi için kesici aletle boru etrafını bir defa dolanıp, kesik kısmın her iki tarafından boruyu bükerek iki parçaya ayırmak yeterlidir.
 • Tavan borularının sert boru olmasına dikkat edilmeli ve tavan borusunun demir ile ezilmemesi için tahta takoz veya küçük düz taş kullanılmalıdır.
 • Demir altına gelen kısımları takoz ile veya taş ile borunun yan tarafından muhafaza ederek konulmalıdır.
 • Lamba bağlantı yerlerindeki boru ağzına harç girmemesi ve lamba donanım kısmının montajı için pater (tahta parçası) kullanılmalıdır.
 • Tavan borusunun beton dökülürken hareket etmemesi için tahta takoz kullanılarak sabitlendirilmelidir.
 • Duvar borularını döşerken binanın yıpranmamasına dikkat edilmelidir. Kıvrımın çok olduğu yerlerde spiral boru kullanılmalıdır.
 • Boru döşenecek kısımları, geçecek boru sayısına göre düzgün olarak kırmalıyız.
 • Duvar borusu döşenecek kısmı kırarken tuğla, briket ve taşların harç ile birleşen kısmı tercih edilmelidir.
 • Duvarlara açılan kanallar yatay ve düşey konumda olmalıdır. Ayrıca borular bacalardan uzak tutulmalıdır.
 • Boruları 90 derece dönüş yaptığında dirsek kullanılmalıdır.
 • Duvar borusu döşeme işleminde sabitlemek için çimento ve özel çivi kullanılmalıdır. Çivi ile sabitlemede borunun ezilmemesine dikkat edilmelidir. Alçı kullanılmamalıdır.
 • Borular, kanallara iyice gömülmelidir.
 • Tavan borusu döşerken uzun hatlarda buat kullanılmalıdır.
 • Boru birleştirme işleminde muf (boru ekleme gereci) kullanılmalıdır.

Elektrik tesisatı döşeme fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Elektrik tesisatı döşeme ve projelendirme, elektrik İşleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Kırmadan Isıtma Tesisatı Tamiri

 Kırmadan Isıtma Tesisatı Tamiri

Yapılarda meydana gelen su kaçağı yeri ve nedeni belli olmayan tesisat problemleri için kullanılan bir tesisat terimidir. Alt komşuya inen su sızıntıları sizin ve komşunuzun canını sıkmaya yetebilir genellikle alt komşuya damlama şeklinde görülen su kaçağı 4 ana başlıkta toplaya biliriz. Temiz su borusu kaçakları , pis su gideri kaçakları, izolasyon  ve ısıtma tesisatı su kaçağı olmak üzere inceleyebiliriz.

Kimyasalı Kombi Kalorifer tesisatı tamir

         Temiz su kaçağı , şebeke suyundan kaynaklanan bir kaçak çeşitidir. Devamlı su damlamaları en belirgin özelliğidir. Kendi içinde 2 kısıma ayrılır sıcak su ve soğuk su arızaları olmak üzere inceleyebiliriz.Pis su gider kaçağı , adından da anlaşılacağı gibi kullanım suyundan kaynaklanan su sızıntılarıdır. İzolasyon kaçağı betonun zayıflığı ve derz boşluklarından kaynaklanan su kaçağı türüdür. Isıtma tesisatı kombi veya kalorifer tesisatlarından kaynaklanır.
          Kombinizdeki ısı kayıplarını önlüyoruz Su Kaçak Kimyasalı Kombi Kalorifer Petek Temizleme Kimyasalları satışSu kaçağı basınç düşmelerini KİMYASAL SIVI ile kırmadan onarıyoruz
                Su ve Kalorifer Kaçaklarını,Kombilerdeki su kaçaklarını, Kombilerdeki Basınç düşmelerini  garantili olarak tamir ediyoruz. Su ve Kalorifer Kaçaklarını Kombilerdeki su kayıplarını KİMYASALLAR ile evinizin hiç bir yerini kırmadan garantili olarak onarıyoruz. Kalorifer Kombi Peteklerinizi Temizliyor Kombinizdeki ısı kayıplarını önlüyoruz. Kombilerinizdeki Su basıncı İster 10 dakikada bir düşsün, İster 10günde bir düşsün hiç sorun değil hiç bir yeri kırmadan su kaçağınızı önlüyoruz, kimyasallar ile kombiledeki su kaçağınızı gideremez isek paranızı iade ediyoruz,kimyasallı onarımın sizlere getirisi nedir diye sorarsanız,kimyasalla onarım daha ucuza ve evinizin hiçbir yerini kırmaya bozmaya gerek kalmadan onaran bir sistemdir,düşününki su kaçağı salonunuzun tam ortasında ve mutfak dolaplarınızın tam altında,veya banyonuzda,mutfaktaki su kaçağını gidermek için mutfak dolaplarını,salonunuzdaki su kaçağını gidermek için salonun laminantlarını,banyo ve koridordaki su kaçağını onarmanız için ise yerlerdeki seramikleri sökmeniz gerekecek,kimyasallar ile kırmadan dökmeden boruları sökmeden kaçaklarınızı gideriyoruz. Su Kaçak Kimyasalı Kombi Kalorifer Petek Temizleme Kimyasalları satış

Kırmadan Isıtma Tesisatı Tamiri fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Kırmadan Isıtma Tesisatı Tamiri  İşleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Yerden Isıtma Sistemleri

Yerden Isıtma Sistemleri

Yerden ısıtma sistemlerinin Dünya.da 3 türü bulunmaktadır. Kullanım yeri ve proje özelliklerine göre sistem seçimlerini yapıyoruz. Bu ısıtma sistemleri borulu-sulu , kablolu-elektrikli ve karbon folyo şeklindedir. Borulu ısıtma ısı pompası , doğalgaz , termal su , katı yakıtlı kazanlarla beslenebilir. Kablolu ve karbon ise direkt olarak elektrik enerjisini tüketirler. Sulu yerden ısıtma her türlü alternatif enerji kullanımına uygun iken kablolu ve karbon folyo ile  bu mümkün değildir. Yerden ısıtma sistemlerinde karbon ve kablolu sistem çok kontrollü-hızlı tepkime verirken borulu sistemde bu süreç daha uzundur. Konerji olarak 3 türünde mühendislik , projelendirme , danışmanlık ve uygulamasını yapıyoruz.

1-Özel bir parke gerektirmez. eğer mümkünse parkenin altına koyulan izolasyon şiltesinin yerine ısıyı ileten başka bir şey konulması önerilir.

2- 25-26 derece ortam sıcaklığı elde edilebilmesi için oda termostatı konulması gerekir oda sıcaklığının kaç derece olmasını isterseniz o dereceye geldiği zaman kombi ısıtmayı durdurur.oda ısısı düştüğü zaman tekrar çalışmaya başlar.

3-Yerden ısıtma hesabı mekanın ısı kaybı olup olmadığına yani duvarlarda mantolama olup olmadığına zeminin parke mi yada fayans mı olduğuna göre hesaplanır. zeminde halı koltuk vs olması azda olsa ısınmaya etki eder. ısı hesabı zeminin son haline göre yani parke fayans vs yapıldığı varsayılarak hesaplanır.

4-İnsan anatomisine en uygun sağlıklı ekonomik ısıtma sistemi tüm hacim içinde homojen bir ısı dağılımı ve sıcaklık sağlanır. havanın nem dengesi bozulmaz. sıcaklık farkı az olduğu için hacim içinde aşırı hava akımı yoktur. dolayısıyla toz sirkülasyonu da önlenir.

5-Piyasadaki standart kombiler yerden ısıtma sistemi için yeterli olur.yapmanız gereken mekanın kaç kilokalori ısı ihtiyacı olduğunu bilmek ve kombiyi de ona göre seçmek. Yoğuşmalı kombi yerden ısıtma için ideal kombilerdir tavsiye edilir.

6-Aynı dairede hem yerden ısıtma hem radyatör sistemi kurmanın bence hiçbir mantığı olamaz.kurulmasına kurulur karmaşık olmasından ziyade masraflı bir iş olur. ama ikisi aynı anda aynı kombi ile kullanılamaz.
7-Yerden ısıtma sisteminde her dairede bir dolap içerisinde estetik olarak kolayca gizlenebilen birkaç ağızlı kollektör bulunmaktadır. Bu sayede her oda modülasyonu ayrı vana ile manuel, termostatik ve tam otomatik kontrol edilebildiğinden, ihtiyaca göre bağımsız ve tamamen o dairede yaşayan sakinlerin isteğine göre kolaylıkla ayar yapma olanağı vardır. Böylece hem enerji tasarrufu hem de iyi bir konfor sağlanmış olur. Yerden ısıtma sistemleri ile mekanlarda homojen ısı dağılımı sağlanır. Odalar arasındaki sıcaklık farkları da azdır. Klasik sistemlerde görülen tavanda ısı birikmesi bu sistemler için söz konusu değildir.

Klasik sistemlerdeki ısıtıcı eleman, tesisat borusu, bağlantı parçası gibi göze hoş gelmeyen ve kullanım alanını sınırlayan bu tür malzemeler, yerden ısıtma sistemlerinde yoktur. Bundan dolayı da kullanılan hacimde % 5’lik tasarruf sağlanır.

Yerden ısıtma sistemi fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Yerden ısıtma işleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

Elektrik Tesisatı ve Projelendirme

Elektrik Tesisatı

Günümüzde vazgeçilmez bir tesisat olan elektrik tesisatı rast gele amatörce yapılmaz belli başlı kurallar çerçevesinde proje hazırlanarak tesisat işleri yapılır

ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Tesisatın, sıva altı veya sıva üstü geçeceği bağımsız bölümler projesinden belirlenmelidir.

2. Sıva altı tesisatta polietilen yanmaz spiral borular kullanılmalıdır.

3. Borular döşemede şap altından, duvarlarda alçı-panel arkasından, asma tavan olan yerlerde asma tavan içinden, asma tavan olmayan yerlerde asmolen içinden geçirilmelidir.

4. Borular serbest bırakılmamalı, kroşe, kablo bağı veya benzeri malzemelerle sabit hale getirilmelidir.

5. Şap altında boruların en fazla üç tanesi yanyana döşenmeli, daha fazla borunun yanyana döşenmesi halinde, aralarında 4 cm mesafe bulunan üçlü gruplar teşkil edilmelidir.

6. Döşeme ve duvarlarda her türlü delme işi, matkapla yapılmalı, keski kullanılmamalıdır.

7. Asmolen döşeme ve tuğla duvarlardaki kanallar itina ile açılmalı, gereğinden daha geniş ve derin kanallar açılıp asmolen tuğlalara zarar verilmemelidir.

8. Alçı paneller üzerine monte edilecek kasa ve armatür yerleri ölçü şablonlarına uygun şekilde titizlikle açılmalıdır.

9. Boruların ferşinden sonra boru içinden paslanmaz galvanizli telden kılavuz çekilmelidir.

10. İletkenler; şap, alçı panel, asma tavan ve sıva işleri tamamlandıktan sonra çekilmeli ve önceden belirlenmiş renk kodlamasına uyulmalıdır.

11. Tesisatta buat kullanılmayacaksa, anahtar ve priz kasalarının içinde yapılacak buatlamada yanmaz klemensler kullanılmalıdır.

12. Priz ve anahtar bağlantı terminalleri dağıtım klemensi olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

13. Kablolar kesinlikle yekpare olarak çekilmeli, kabloda herhangi bir ek olmamalıdır.

14. Çekilen kabloların lamba ve kasa uçları en az 15 cm kalacak şekilde kesilmeli, kesitlere uygun yüksüklerle yüksüklenmeli ve yanmaz klemenslere bağlanmalıdır.
15. Kablolar pano içlerinde de form payı vermeye müsait ölçülerde kesilmeli, yüksüklenmeli ve klemens numarasına uygun kablo kodlayıcıları ile kodlanmalıdır.

16. Anahtar, priz üst elemanları ve armatürler son kat boyadan sonra takılmalıdır.

17. Son kat boyadan önce bütün testler tamamlanmış ve gerekli tutanaklar düzenlenmiş olmalıdır.

18. Panolardaki bağlantılar projesindeki tek hat şemalarına uygun şekilde yapılmalıdır.

19. Panolardaki şalt malzemeler ve bağımsız bölüm isimleri yanmaz ve silinmez etiketlerle projelerine uygun olarak etkilenmelidir.

20. Panoların tek hat ve kumanda şemalarının bir kopyası naylon kılıf içinde panolardaki proje cebinde muhafaza edilmelidir.

21. Banyo küveti ya da duş küveti bulunan bölümlerde koruma bölgesinde (yerden 2,25 m yükseklikte ve küvet ya da duş teknesi kenarlarından 60 cm uzaklıktaki bölüm) sıva altından veya duvar örtülerinin arkasından kesinlikle iletken geçirilmemelidir.

22. Birden fazla anahtar ve prizin yanyana olduğu hallerde grup çerçeveli anahtar ve prizler kullanılmalıdır.

23. Telefon prizleri müstakil olmalı, elektrik priz veya anahtarları ile aynı grup içerisinde olmamalıdır.

24. Akkor flamanlı, halojen vb. ampüllü yüksek ısı yayan armatürlerin ve cihazların iç bağlantılarında ısıya dayanıklı silikon kablolar ve yanmaz klemensler kullanılmalıdır.

25. Topraklama direnci 1 ohm’den veya şartname verilerinden küçük olacak şekilde topraklama sistemi tesis edilmelidir.

26. Topraklama çukurlarına kömür tozu veya kaya tuzu konmalıdır.

27. Topraklama megeri ile gerekli ölçümler yapılıp, tutanaklar düzenlenmelidir.

28. Tüm malzeme ve techizat ilgili standartlara uygun olmalıdır.

29. Temel altında kablo girişleri için bırakılacak Polietilen ve PVC borular projelerdeki ölçülerinde titizlikle uygulanmalıdır.

30. Borular içerisinde galvanizli (paslanmaz) çelik tel bırakılmalı ve boruların tıkanmaması için boru ağızları kör tapalarla kapatılmalıdır.

31. Boru ek yerleri sızdırmazlık sağlayacak şekilde contalanmalı veya yapıştırılmalıdır.

32. Bırakılan PVC boruların içerisinden, daha sonra polietilen borular geçirilmelidir.

33. İki boru arasındaki boşluk, sızdırmayacak şekilde conta veya benzeri malzeme ile doldurulmalıdır.

Kaynak:
Cem KAFADAR
İnşaat Mühendisi (ITU-1987)

Elektrik Tesisatı ve Projelendirme fiyatları

Fiyatlar Kullanılan ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Elektrik Tesisatı ve Projelendirme işleri İstanbul Kocaeli Gebze İletişim : 0262 644 69 09

 

KIRMADAN DÖKMEDEN SU TESİSAT TAMİRİ

KIRMADAN DÖKMEDEN SU TESİSAT TAMİRİ

Kırmadan nasıl olur demeyin su kaçağını buluyoruz.Evinizin hiçbir yerini kırmadan dökmeden su kaçağını tespit ediyoruz.

100% garantili olan uygulamamız ile su kaçaklarına kesin çözüm imkanı sağlıyoruz.

Evinizde veya işyerinizde herhangi bir su kaçağı var ise hemen bizi arayın ve sizde evinizin hiçbir yeri kırılmadan dökülmeden birkaç saat içinde bu sıkıntıdan kurtulun.

Teknolojiyi kullanarak hizmet veren firmamız tüm Marmara Bölgesine hizmet vermekten gurur duyar.

Yapılan tüm tadilat işleri Garantilidir.Kısacası müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz.

Su Tesisatlarınızdaki su kaçaklarını elektronik cihazlar ile isterseniz noktasal olarak yerini tespit ediyor ve tamiratını yapıyoruz isterseniz hiçbir yeri kırmadan onarıyoruz.

Tesisatınız mı tıkandı ? Artık mutfağım kırılacak, evim harap olacak korkunuz olmasın. Teknolojimiz sayesinde problemin kaynağını buluyor ve evinize hiçbir zarar vermeden tesisatınızı tamir ediyoruz.

Pis su tesisatınızın tılakı, arızalı bölümünü bir robot aracılığıyla görüntüleyerek tespit ediyoruz. Robot aracılığıyla tespit yaptığımız için tesisatınıza hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Pis su tesisatı genellikle bina dışı bağlantı sistemleri, kontrol kapakları, rögarlardır.

Avrupadan ithal kimyasal maddeler yardımıyla, kırmadan arıza tespiti yaptığımız yeri yine kırdamadan onarabiliyoruz. Tesisat problemleriniz hızlı, pratik, temiz ve kesin bir şekilde çözüyoruz.

Eğitimli ve deneyimli kadromuzla arızalarınız çok kısa bir sürede giderilmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.