Yapı Taşları

Yapı Taşları

Yapı taşları binalarda genellikle dekorasyon içi kullanılan doğal taşlardır. Ülkemizde birçok taş kullanılmakla birlikte üretilmektedir.

Yapı Taşlarının Şekillerine Göre İsimlendirilmesi

1-) Moloz Taş: Hiç düzeltilmeden ve işlenmeden kullanılan taşlar bu sınıfa girer.

2-) Kaba Yonu Taş:Bir yüzeyleri murç ve madırga ile düzeltilir. Düzeltilen yüzeylerin pürüzleri 1cm yi geçmemelidir. Dekoratif amaçlı kullanılan taşlarda kenar düzeltilip orta kısım kabarık bırakılabilir. Düzeltilen yüzeyler dikdörtgen olabileceği gibi altıgen şeklinde de yapılabilir.

3-) İnce Yonu Taş: bu taşların 1-3 yüzeyleri kalem, tarak vb ile gönyede olarak işlenir. Düzeltilmiş yüzeyde pürüz 2-3 mm yi geçmemelidir.

4-) Kesme Taş: Altı yüzeyi muntazam olarak kesilmiş ve düzeltilmiş, kalınlıkları 8-10 cm olan taşlardır.

Yapı Taşlarının Genel Kullanım Yerleri:

1-)Kemer, pencere kornişi, duvar harpuştası => Özel işlemeli
2-) Zemin, duvar ve çatı kaplamaları => İnce plaka halinde, cilalanarak kullanılır.
3-) Duvarcılıkta => Moloz taş
4-) Temel beslemesinde => Blokaj taş
5-) Demir yolarında => Balast
6-) Beton ve bitümlü yol inşaatında => Kırma taş
7-) Filler => Taş unu

Taş Deneyleri

– Birim ağırlık- Özgül ağırlık
– Porozite – Kompozite
– Su emme
– Dona dayanım
– Mukavemet (basınç dayanımı)
– Eğilme mukavemeti
– Aşınma
– Çarpma (sademe)
– Kesme mukavemeti

TAŞLARIN ELDE EDİLMESİ

1-)Toplama Taşlar:Erozyona uğramış taşlardır.Rüzgar ve sular etkisi ile yüzeyleri köşesiz ve kaygan taşlardır.İnşaat malzemesi olarak kullanımı zordur.Yüzeylerinin kaygan olması harca yapışmasını zorlaştırır.Bahçe duvarı,blokaj dolgu gibi yerlerde kullanılır.

2-)Ocak Taşları:Yer altında kalmış kaya damarlarının açılarak taş ocağı haline getirilmesi ile elde edilen taşlardır.Hemen yanında taş işleme atölyesi  vardır.Taş ocakları yönetmeliği  ilk olarak 1865 ‘te başlamıştır.

*Ayırma Yöntemi:Doğrudan doğruya küçük el aletleriyle ana kayadan küçük parçalara ayrılmasıdır.

*Kamalama Yöntemi:Matkapla delerek ana kayadan ayırma işlemidir.
*Parçalama Yöntemi:Matkapla delerek dinamit yerleştirilir.Patlama ile kaya parçalanır.Parçalanan taşlar taş ocaklarında işlenir.Ocaktan çıkarılan taşın yapısı CaOH havanın CO2 alarak havaya su verir.Böylece nemini kaybeden taş sertleşir. CaOH’in işlenmesi kolay olup CaCO3 sertleştiği için işlenmesi zordur.

Taşların Özellikleri

Kargir yapılarda kullanılan taşlar homojen, sert, damarsız, yoğun hava etkilerine, dona dayanıklı, ocak nemini kaybetmiş, darbelere dayanıklı ve harca iyi yapışacak nitelikli olmalıdır.

özgül ağırlıkları =2,5gr/cm3 , su emmeleri %1,8 den küçük olmalıdır.

Kalker türünde taşlar fazla ateş altında olan yerlerde kullanılmazlar. Su emmeleri %1,8 den büyükse dona dayanıksızdır.Harcı kurutur ve harcın suyunu emer.

Yontma işlerde kullanılacak taşlar ince taneli  kolay işlenebilir olmalıdır.

Kalker traverten  350kg/cm2 min.  basınç mukavemetine sahiptir. Darbe dayanımı 6kg/cm2 den küçük olmamalıdır.Çekme mukavemeti min.30-60 kg/cm2 olmalıdır.

Taş duvarın kalınlığı ;taşın niteliği, harcın niteliği, işleme şekline ve taş duvarın yüksekliğine bağlı olarak taşın yük taşıma ortamı düşünülmektedir.

Granit;1200kg/cm2 ye kadar basınç mukavemetine dayanabilir.

DOĞAL TAŞLARIN ÜRETİMİ

Doğal taşların işlenmesinde ilk olarak taşın ocaktan blok olarak çıkma işlemi yapılır.Blok taş ocaktan alınmadan önce yüzeyindeki örtü tabakasının temizlenmesi gerekir.

Doğal Taş fiyatları

Doğal Taş fiyatları ürün özelliklerine ve ebatlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda iletişim bilgilerimizi kullanarak veya şubelerimize gelerek bilgi alabilirsiniz. TADİLATTÜRK Olarak bu konuda sizlere hizmet vermekten onur duyarız.

Doğal Taş İşleri İstanbul Kocaeli  İletişim : 0262 644 69 09

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.